(Last Updated On: 26. januar 2018)

Det var nogle af nøgleordene, da det stevnske erhvervsliv tirsdag aften var inviteret til Erhvervstræf ’18. 130 deltagere gæstede Snurretoppen og fik relevante indlæg og workshop med gode dialoger mellem kommunens ansatte, politikerne, erhvervsrådet og de erhvervsdrivende

Thomas Christensen, erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, i dialog med nogle af de erhvervsdrivende i Stevns kommune. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Stevns Erhvervsråd står i samarbejde med Stevns kommune bag det årlige erhvervstræf, hvor erhvervsliv, politikere og embedsmænd mødes for at diskutere erhvervspolitiske emner, skabe relationer og give inputs til hinanden.

– I år har vi stor fokus på de politiske erhvervsmål og på den nye plan for erhvervspolitikken, som skal udformes inden for det næste halve år. I de sidste fire år har Stevns Erhvervsråd og Stevns kommune haft en stort set identisk erhvervspolitik. Vi skal helt klart blive ved med at arbejde i samme retning – i den retning, som giver den bedste kommune at drive virksomhed i, indledte erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd, da han bød de omkring 130 deltagere velkommen.

Tilgængelige 24/7

Borgmester Anette Mogensen (V) og udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Mikkel Lundemann Rasmussen (C) var også inviteret.

– Der er en opfattelse af, at Stevns kommune har dårlige rammevilkår, men det passer ikke. Der er et mismatch, og det skal vi gøre noget ved, sagde borgmesteren.

For selvom Stevns kommune har gode rammevilkår, ligger kommunen dårligt i Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Undersøgelsen bygger bl.a. på virksomhedernes oplevelse af at drive virksomhed i kommunen.

Sagsbehandlingstiden skal ifølge borgmesteren forbedres, og så opfordrer hun til tæt dialog og kontakt med de erhvervsdrivende:

– Der skal være kort vej til beslutningstagerne. Derfor vil både Mikkels og min telefon altid være åbne. Vi har begge sat tid af i vores kalendere til virksomhedsbesøg, og var på vores første besøg i går, sagde Anette Mortensen og understregede ved samme lejlighed, at hendes nye tiltag med at holde åbent kontor på rådhuset én gang om måneden gælder for såvel private borgere som erhvervsdrivende.

Også Mikkel Lundemann Rasmussen fremhævede vigtigheden af at arbejde i samme retning, på flere niveauer, og han lovede, at de også i kommunalbestyrelsen ville søge det brede samarbejde på tværs af udvalgene.

Fra 76. til 6. plads

Sorø Kommune har modsat Stevns dårligere rammevilkår, men til gengæld et af Danmarks bedste erhvervsklimaer ifølge DI’s seneste analyse.

Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (C), kunne fortælle, at Sorø kommune på fire år, fra 2014 til 2017 er gået fra en 76. plads til en 6. plads målt på kommunens erhvervsvenlighed.

Bortset fra den geografiske placering, ser han adskillige fællestræk mellem de to kommuner, og i sit indlæg fortalte han, hvad Sorø kommune havde gjort for at fastholde og tiltrække især de såkaldte SMV’ere (små og mellemstore virksomheder, red.).

Han fremhævede blandt en døgnåben dør, opsøgende kontakt, at opmuntre til virksomhedsorienterede og virksomhedsskabte netværk, at sikre dialog på alle niveauer i virksomheden og at sørge for hurtig sagsbehandlingstid.

– Mit råd skal være, altid at tage udgangspunkt i virksomhedens behov. Det har virkelig giver noget, sluttede Gert Jørgensen.

Workshop

For at samle inputs til den kommende erhvervspolitik bød erhvervstræffet på en workshop, hvor de erhvervsdrivende havde mulighed for at dele deres inputs og idéer inden for ti forskellige indsatsområder.

Kommunens politikere og embedsmænd samt erhvervsrådets medarbejdere tog med store plancher, tusch og udslåede ører imod de mange gode idéer om alt fra sagsbehandling til skiltning og turismeudvikling.

Stevnsbladet har efter træffet spurgt Mikkel Lundemann Rasmussen, som under workshoppen fik input til området »Tiltrækning af virksomheder«, hvad han fik ud af aftenen:

– Under workshoppen var der en rigtig god debat om alt fra, at vi skal blive bedre til at tiltrække virksomheder udefra, til at skabe gode fysiske rammer for vores virksomheder. Særligt var der en stor del, der nævnte et sted, hvor iværksættere og små virksomheder kunne være – et kontorhotel. Det vil jeg gerne arbejde videre for. Når mennesker møder og arbejder med andre mennesker, opstår der ofte synergi og nye ideer – og det kan skabe endnu mere vækst, udtaler udvalgsformanden.

Han oplevede det store fremmøde som et klart signal om, at alle ønsker at udvikle Stevns Kommune som erhvervskommune.

– Det bedste indtryk jeg fik var, at der i den grad er vilje til samarbejde. Det har borgmesteren og jeg naturligvis i sinde at benytte os af, og dialogen med erhvervslivet fortsætter på vores virksomhedsbesøg, siger han.

Køges sovekammer

Rasmus Jørgensen, indehaver af Kalk A/S. (Foto: Kirsti Clement)

En af de mange erhvervsdrivende, som deltog i erhvervstræffet, var Rasmus Jørgensen, indehaver af Kalk A/S.

– Helt overordnet så er det vigtigt, at vi får skabt en fælles ånd i hele Stevns kommune, sagde virksomhedsejeren og fortsatte:

– Jeg ser Stevns som oplagt til at være sovekammer for Køge, hvor der bliver skabt mange nye arbejdspladser i øjeblikket. Derfor skal vi sikre, at Stevns kommune har god offentlig transport, det rigtige udvalg af boliger og daginstitutioner med fleksible åbningstider.

Selvom Kalk A/S er en produktionsvirksomhed, havde indehaveren også flere idéer til og holdninger om turismeområdet, bl.a. havde han til turismekonsulent Thor Nielsen – som under workshoppen tog imod input til fokusområdet »Turisme« – videregivet en idé, som han havde oplevet i Ringkøbing, hvor mange af de store butiksvinduer var udsmykket med billeder i kæmpe størrelse af området forskellige turistattraktioner.

– Det skal vi da også gøre på Stevns. Og så skal vores detailhandel have fat i pengene, når turisterne er der. For eksempel ved at holde butikkerne længe åben i turistsæsonen. Ellers kan vi lige så godt bevare Stevns som en hemmelighed, sluttede Rasmus Jørgensen.

Kalk A/S er for øvrigt netop blevet nomineret til en miljøpris. Virksomheden er fra 1976 og har i dag 10 ansatte på Stevns og én i Sverige.

Dialogmøde 4. april

Erhvervsrådet vil oven på erhvervstræffet samle alle erhvervslivets inputs sammen.

Den 4. april inviteres erhvervslivet til et dialogmøde, hvor det vil være muligt at give de sidste inputs til aftalen om indsatsområder, som skal danne grundlag for kommunens nye erhvervspolitik.

Interesserede kan følge med i processen med udformningen af Stevns’ nye erhvervspolitik på stevnserhvervsraad.dk, hvor man også kan tilmelde sig til det kommunale dialogmøde d. 4. april.
rmh

 

Erhvervstræf ’18

De 10 områder for input:

  • Mest for mindst – Line Krogh Lay
  • Bedre erhvervsklima – Lene Madsen Milner
  • Mulighedernes land – Anette Mortensen
  • Arbejdskraft eller mangel på samme – Thomas Overgaard
  • Digital og fysisk infrastruktur – Steen S. Hansen
  • Turisme – Thor Nielsen
  • Iværksætteri og iværksætterstøtte – Jesper Yde Knudsen
  • Vækst af virksomheder – Thomas Christensen
  • Tiltrækning af virksomheder – Mikkel Lundemann Rasmussen
  • Kommunal service og sagsbehandling – Birgitte J.T.K. Nielsen

 

Skriv en kommentar