(Last Updated On: 30. december 2019)

Nytårshilsen fra borgmester Anette Mortensen (V)

Stevns: December er altid en særlig tid på året. Vi nærmer os julen, hvor jeg altid sætter turbo på familiehyggen, og så er denne tid på året altid en kærkommen lejlighed til både at se sig over skulderen på året, der gik, og til at se frem på det nye år, der venter forude. Samtidig er jeg nu halvvejs i min første periode som borgmester, og det markerer også en lille milepæl for mig i forhold til, hvad jeg gerne vil være med til at gennemføre her i Stevns.

Året det gik

Hvis der er noget, jeg gerne vil huskes for, når jeg engang ikke skal være borgmester mere, så er det, at jeg satte mig for at styrke dialogen med borgerne. Jeg satte noget tid af i min kalender den sidste torsdag i hver måned, hvor borgerne frit kunne komme forbi til en uformel snak. Det har mere end 130 benyttet sig af indtil nu, og jeg fortsætter med det i 2020, for det giver mig en meget værdifuld indsigt i, hvad der rører sig i Stevns; og så er det en vigtig mulighed for borgerne til at komme i kontakt med ’systemet’ på en mere uformel måde. Herudover kommer alle mine møder med erhvervslivet og i de stevnske velfærdsinstitutioner – børnehaver, skoler og plejecentre.

En af de ting, jeg ser tilbage på med stor glæde, er arbejdet med verdensarven. Vi passerede to milepæle i 2019, da Fonden Stevns Klint Besøgscenter kårede vinderen af såvel arkitekt- som formidlingskonkurrencen. Vi har hele tiden givet løfter om, at vi ville opføre et besøgscenter i verdensklasse, og det synes jeg resultatet af de to konkurrencer lever op til. Jeg glæder mig utrolig meget til at følge arbejdet med besøgscentret, efterhånden som det skrider frem.

Og så noterer jeg mig, at Stevns gik frem igen i Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes lokale erhvervsklima. Vi ligger nu nr. 59, så der er stadig meget, vi kan arbejde med, men det glæder mig, at vores målrettede indsats virker.

Stevns – du kommer igen!

I 2019 valgte vi en ny vision: Stevns – du kommer igen! Visionen er ikke kommet ud at leve endnu, så det skal vi arbejde meget mere med i 2020. Visionen fortæller, hvad det er, vi stræber efter. At du kommer igen uanset, om du er gæst i Stevns, låner på biblioteket, på vej tilbage efter sygdom eller lige har afleveret en skoleopgave, der ikke var lige i skabet. I Stevns kommer vi igen, og arbejdet med vores vision er noget, jeg ser meget frem til.

2020 byder på spændende og vigtige opgaver

En opgave, jeg gerne havde været foruden, er den opgave, som handler om Østbanen. Skinnerne er slidte, og både hastighed og afgange sættes ned. Det er slet ikke godt for de unge, der skal mod Køge for at komme i skole eller for de familier, som hver dag pendler mod nord for at passe deres arbejde. Det er noget, vi kommer til at bruge meget tid på i 2020. Og så venter vi selvfølgelig spændt på Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af vejføringen fra Stevns til Motorvejen.

Det er ikke en hemmelighed, at den stevnske økonomi er presset, og derfor ser vi frem til en kommende udligningsreform. Vi har en stærk tro på, at en ny reform vil tilgodese Stevns, da vi synes, vi har stærke argumenter for, at Stevns har brug for et større tilskud fra ’fælleskassen’. Det kommer til at betyde meget for det kommende års budget og de politiske forhandlinger, som følger med det at lave et budget for 2021.

Der er også en stribe spændende opgaver, som ligger og venter. Vi skal tage første spadestik til den nye sportshal i Store Heddinge, arbejdet med verdensarven kører derudaf, og så glæder jeg mig til at se, hvad Udvalget for Stevns Verdensmål kommer frem til i deres arbejde med at sætte lys på nye boformer inden for rammerne af FN’s Verdensmål. Herudover fylder verdensmålene også i den planstrategi, vi er vej med forud for arbejdet med den kommende kommuneplan.

Ved årsskiftet starter et nyt beredskabssamarbejde. Vi er gået sammen med Køge og Solrød kommuner, og det har været en både givende og meningsfuld proces at løbe det nye samarbejde i gang. Jeg er meget tryg ved det nye set up, og glæder mig til det fortsatte samarbejde.

Afsluttende vil jeg gerne takke for den store deltagelse, der er, når vi inviterer til borgermøder eller på anden vis inddrager borgere, foreninger og virksomheder i vores arbejde. De tilbagemeldinger vi får er uvurderlige! Tak til medarbejderne i Stevns Kommune for det store arbejde, og tak til de politiske kolleger i kommunalbestyrelsen.

Rigtig godt nytår til alle!

Anette Mortensen, borgmester

Skriv en kommentar