(Last Updated On: 7. januar 2021)

Fredningssagen om Stevns Klint forventers afgjort i 2021

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Løvendal Kruse, ved en tidligere rengøringsaktion af Stevns Klint. (Arkivfoto)

Natur: Fredningsbestræbelser for Stevns Klint er foreløbig endt med at være en fem årsplan, idet den startede i januar 2015, hvor kommunalbestyrelsen, med et knebent flertal, besluttede at rejse en fredningssag.

Udsigt til millionerstatning

Ved udgangen af 2020 tegner der sig et billede af, at Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti står alene med kritik af Fredningsnævnets beslutning fra 2017 om at frede Stevns Klint samtidig med, at der inddrages en 25 meter bred dyrkningsfri bræmme og etablering af stiforløb ved Holtug og endnu et i fredningens sydlige del, som løber parrallet med Boesdalsvej.

Den 12. oktober i år sendte Miljø- og Fødevareklagenævnet et høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurdringsstyrelsen, der tildeler lodsejerne godt 8 mio. kr. i erstatning.

Dette beløb finder Miljøstyrelsen afviger fra gængs praksis og principper, der normalt følges af bl.a. Taksationskommissionen.

Omvendt accepterer Lodsejerforeningen et kompromis om at frede selve klinten, men truer med at ”arbejde aktivt for, at Unesco fratager Stevns Klint sin tildeling af Verdensarv.”
Biodiversitet først

Nu blander Danmarks Naturfredningsforening (DN) sig i fredningssagen med bemærkninger til høringssvar til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor sagen behandles for øjeblikket.
DN erklærer sig lodret uenig med Lodsejerforeningen angående både stisystemer og erstatningssatserne.

– Det væsentligste, kernen i denne sag, er, at vi er enige med Klagenævnets udgangspunkt, og at vi tager afstand fra, at Lodsejerforeningen begynder at diskutere fredningen igen. Det tidspunkt er overstået, og vi mener, at fredning er den rigtige løsning, siger Michael Løvendal Kruse, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns.

– Vi foreslår, at man går efter ekspropriation og overgiver området til Naturstyrelsen, som det er sket på Møn. Det er meget nemmere, hvis det er én ejer som der skal forhandles med, lyder det fra Michael Løvendal Kruse, der fremhæver, at fredningen ikke kun omfatter Trampestien, men også bufferzone og bræmme, hvormed biodiversiteten kommer i førersædet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår der foreligger en afgørelse i sagen.
sky

Fredningssagen Stevns Klint

Her følger i hovedtræk en tidsoversigt over fredningsprocessen af Stevns Klint:

  • 14. januar 2015: Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.
  • 12. januar 2016: Det endelige fredningsforslag blev sendt af sted til Fredningsnævnet.
  • 21. april 2016: Fredningsnævnet afholdt offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.
  • 12. oktober 2020: Miljø- og Fødevareklagenævnet sendte høringsbrev til lodsejere om den påtænkte fredning af Stevns Klint samt en udtalelse fra Vurdrings-
    styrelsen.
  • 6. november 2020: Høringsfristen udløb.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar