(Last Updated On: 26. oktober 2021)

Forsmag på en kommunal klimavalgkamp

Stevns: Skal man tage pejling af kommunalbestyrelsens debat om rent drikkevand på mødet den 14. oktober, så står Stevns over for et klimavalg.

Debatten pesticider og drikkevandsboringer tog over halvdelen af hele mødets varighed.

(Foto: Klaus Slavensky)

Pesticider i drikkevand

Det var to dagsordenspunkter som greb ind i hinanden, der fik 9 politikere fra 6 partier til at diskutere drikkevandsboringer på baggrund af en landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

Stevns Kommune er i gang med at udmønte Folketingets pesticidstrategi, hvor kommunerne skal gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder, kaldet BNBO, og vurdere behovet for beskyttelse af grundvandet inden udgangen af 2022.

Der er 45 boringer fordelt på 19 vandværker på Stevns, som er vurderet, og der er fundet rester af pesticider i 22, men under grænseværdien af sprøjtegift. Strøby Ladeplads Vandværk har dog en pesticidmængde, der overstiger krav til drikkevandskvalitet, men har fået dispensation frem til marts 2022.

Debat om Strøby Ladeplads

Denne løsning var Varly Jensen fra Dansk Folkeparti ikke tilfreds med, og han begærede sagen til kommunalbestyrelsen med ønsket om, at ”afskaffe brugen af pesticider snarest muligt, og kunne levere drikkevand uden giftstoffer”.

– Det er ikke i orden, at folk, som bor i området, får pesticider i deres drikkevand, der overskrider grænsen for hvad man kan tåle. Hvis ikke det kan ske, så må der tankvogne til derud”, lød det fra Varly Jensen.

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), var enig i, at der ikke skal være pesticider i drikkevandet.

– Fakta er, at over halvdelen af 18 vandværker har konstateret pesticider, og flere steder blandes vandet med rent vand, så der ikke er pesticidrester i det vand som kommer ud til forbrugerne. I Strøby Ladeplads er det en anelse over grænseværdien, og hvis der var den mindste risiko for forbrugerne stod der en tankvogn. Dispensationen er givet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Så det er ikke farligt at drikke dette vand, det skal vi fastslå, så vi ikke gør en masse mennesker urolige, sagde udvalgsformanden,

”I får en flaske vand”

Det medførte en 41 minutters lang debat, som endte med, at Enhedslisten stillede forslag om ”at den nuværende 2-årige dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk ikke kan forlænges når denne udløber”.

– Nu lyder det på Flemming (Petersen), at det er fuldstændigt ligegyldigt med grænseværdier, uanset om man overskrider dem. Der er utrolig mange ting man ikke ved om giftstoffer, og der findes flere og flere. Vi skal ikke blande rent vand med forurenet vand for at komme under grænseværdien. Forurenede boringer skal lukkes, konkluderede Sejer Folke (Ø).

Både Jan Jespersen (SF), Line Krogh Lay (R) og Varly Jensen (DF) udtrykte sympati for Enhedslistens forslag, som endte med at blive afvist med 15 stemmer, herunder de Radikale, og kun liste F, Ø og O stemte for.

Forinden protestrede Flemming Petersen i at han ’skulle være ligeglad med grænseværdier’.

– Nu vil jeg kigge på optagelserne fra dette møde, og hvis jeg på noget tidspunkt har sagt, at jeg er ligeglad med pesticider i drikkevandet, så får I en flaske med vand, sagde han, og kiggede på Varly Jensen og Sejer Folke.

– Jeg vil gerne have en flaske vand, bare ikke ude fra Strøby Ladeplads Vandværk, replicerede Sejer Folke.

V: Overflødigt forslag

Debatten om drikkevand gik videre i punkt om begrænsning af brug af plantegifte i en afstand af 25 meter fra en vandboring, de såkaldte sprøjtefrie zoner (BNBO), som både DF og Enhedslisten ønskede udvidet.

Sejer Folke stillede forslaget om, at der i forbindelse med frivillige aftaler med lodsejere ”skal ske et totalt stop for sprøjtninger i alle BNBO’er”, og hvis ikke dette sker frivilligt, så skal Stevns Kommune kunne ”udstede påbud eller forbud”.

– Der må ikke sprøjtes inden for BNBO, og man kan ikke få dispensation fra kravet. Det er hele grundlaget for BNBO, og hvis ikke vandværkerne og lodsejere kan blive enige, så går Staten ind og siger sådan skal det være. Derfor er det meget mærkeligt at stille dette forslag, fandt Flemming Petersen.

Enhedslistens forslag fik efterfølgende 3 ja-stemmer fra liste Ø og O, og blev dermed nedstemt af de 15 øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.
sky

Skriv en kommentar