(Last Updated On: 31. maj 2022)

Personligt har jeg en drøm om en ældrepleje, som giver lyst til at leve, og som ikke blot er et opbevaringssted på et center, hvor de ældre skal sidde og vente på at dø. Ofte i kort tid. Jeg drømmer om en ældrepleje med mulighed for fortsat at komme ud i livet. Mulighed for oplevelser og samvær, f.eks. i nydelsen af et godt frisklavet varmt måltid mad. Og når tiden kommer, en værdig afslutning på livet.

Det er visioner og drømme, jeg deler med de fleste jeg kender, der ser ældreplejen som en grundsten i vores velfærdssamfund. ”Man måler et samfund på, hvordan vi behandler de svageste”. Og der er da heller ingen tvivl, når man læser om plejen og den frisklavede mad hos Ældre Sagen, eller Ældrerådet.

Ej heller hvis man lytter til landets statsminister eller social-og ældreminister Astrid Krag. De vil fjerne bureaukratiet, nu, fordi ”Vi endnu ikke har den ældrepleje de ældre fortjener”. Om statsministeren der tænkte på Stevns Kommune, vides ikke. Men de har åbenbart ikke hørt statsministerens tale. Hverken i det sammenspiste Socialdemokrati eller Venstre. Der som bekendt har magten både i kommunalbestyrelsen og samtlige udvalg på Stevns.

Det kan man læse i Stevnsbladet 25. maj. Til trods at ovennævnte partier S og V på sidste møde var enige om, at økonomien i Stevns kommune er god, lukker de ned for al tale om, de ældres muligheder for at få frisklavet varm mad på plejehjemmene. De ældre er sat i et regneark. Og siger den midlertidige formand Tim Christensen (S), flere dage gammel opvarmet mad, kan udmærket sidestilles med frisklavet mad. Han kan ikke se et formål med at flytte produktionen til ”plejecentrene” han kalder plejehjemmene. Den gamle opvarmede mad, er jo næringsholdig, og frisklavede bagte boller får de jo.

Er det manglende empati, eller Tim Christensens (S) holdninger der får ham til at udtale sig sådan, ved jeg ikke. Men nogle af mine drømme er blevet til et mareridt. Mareridtet og Tim Christensens midlertidige stilling som formand bør være et wake up call, der maner til eftertanke.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar