(Last Updated On: 18. januar 2022)

Stevns Kommune har erhvervet en drone til optagelser over Stevns

Af Klaus Slavensky

Tryggegvælde Ådal januar 2022. Selve åen er ’striben’, som løber i højre side af fotoet, oversvømmelsen er mere end 10 gange bredere end åen. Taget fra området ved Tingvej. (Stevns Kommune)

Natur: Der er glæde i Teknik og Miljøforvaltningen i Stevns Kommune og også blandt flere andre kommunale medarbejdere.

For med starten af 2022 har de lokale myndigheder fået en drone, der foretog sin ”jomfrurejse” over Tryggevælde Ådal.

Drone skal dokumentere

Stevns Kommune har fået certificeret 9 medarbejder til at kunne flyve med drone samt indkøb af et sådant fjernstyret, førerløst luftfartøj.

De 9 medarbejdere fordeler sig blandt personalet i Vej- & Materielgård, Natur & Miljø, Kommunale ejendomme samt kommunikation og kultur.

– Vi vil fremover bruge optagelser med vores drone til bl.a. at dokumentere kysterosion og vandstandsstigninger, inspicere kommunernes bygninger på steder, hvor det ellers er svært at komme til. Det kunne f.eks. være tagforhold og skorstene, men også af vej forhold, når der skal anlægges cykelstier, og meget andet. Og så kommer vi også til at bruge den til at tage video og billeder af alle de fantastiske steder, vi har i Stevns Kommune, oplyser leder af Teknik- og Miljøforvaltningen, Birgitte J.T.K. Nielsen.

Permanent oversvømmelse?

Et af de første kommunale drone-foto viser den oversvømmede Tryggevælde Å lige nu.

Med dette kort viser DMI, hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger. De røde markeringer langs Sjællands østkys, og dermed Stevns, viser at det vil ske 30-60 gange hyppigere. (Kilde: DMI)

Vandet står så højt i Tryggevælde Å som følge af meget nedbør, sandsynligvis kombineret med en periode med høj havvandstand, så slusen har været lukket. Det er helt normalt at ådalen oversvømmes. Med klimaforandringerne er det sandsynligt, at ådalen kommer til at se sådan ud det meste af året, allerede fra 2050, forklares det fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Dansk Metrologisk Institut (DMI) har netop offentliggjort det nyeste Klimaatlas for Danmark, som viser hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtidens klima. Især kystområderne i det sydlige Kattegat og Lillebælt vil komme til at opleve, at vandet hyppigt overgår det kritiske niveau. Lokalt vil det ske mere end 100 gange om året i slutningen af dette århundrede i et scenarie med en fortsat høj global udledning af drivhusgasser.

I dag varsles der typisk 0-2 gange om året det fleste steder langs kysten. I fremtiden vil der ifølge DMI sker varslinger om højvande på Sydsjælland, Lolland og Falster, 70 gange om året.

Naturpark eller Åpark?

En af droneførerne er Bent Hummelmose, som er Klima- og kystsikringsmedarbejder i Stevns Kommune, og han er fotografen bag det aktuelle billede over Tryggevælde Ådal, som er taget op til Tingvejen mellem Hårlev og Klippinge.

– Normalt er Tryggevælde Å på dette sted ca. 10 meter bred, men som man kan se på fotoet, så er næsten hele ådalen, på godt 250-300 meter, oversvømmet, lyder det fra Bent Hummelmose, der dermed anslår hvor alvorligt man skal tage DMI’s klimaatlas, som anslår, at man ved dette århundrede langt oftere vil se, at vandet nærmer sig et faretruende niveau.

– Oversvømmelser som for øjeblikket vil ikke ske hvert år, men måske hvert 3., forklarer Bent Hummelmose.

”Vil det betyde, at den planlagte naturpark i Ådalen, snarere bliver en Åpark?”

– Ådalen vil om 50 år nok være oversvømmet det meste af tiden, og det vil kun være om sommeren, at der kan græsse kreaturer. Selve åløbet vil ikke brede sig, så muligheden for at sejle i kano på ådalsarealet er begrænset. Ser man positivt på det, så forsinker oversvømmelserne af ådalen vandpresset i Tryggevælde Ås udløb i Strøby Egede, ligesom det store kloakeringsarbejde med regnvandsbassiner begrænser risikoen for oversvømmelser ved skybrud, fortæller Bent Hummelmose.

Hans næste opgave med dronen bliver at holde øje med hvordan det går med sandfodringen af Rødvig Strand.

Skriv en kommentar