(Last Updated On: 2. november 2021)
Grundejerforenings-formand Torben Stiig Hansen bød velkommen til vælgermødet i Strøbyhallen onsdag aften. Her ser man aftenens panel bag ham. Det er fra venstre Bolette Sølund (Nye Borgerlige), Willy Karlslund (Enhedslisten), Martin Henriksen (Dansk Folkeparti), Henning Urban Dam (Socialdemokratiet), Dorthe Winberg (Konservative), Anette Mortensen (Venstre), Michael Graakjær (SF), Mogens Haugaard (Nyt Stevns) samt Line Krogh Lay (Radikale). (Foto: Erik Nielsen)

Flere grundejerforeninger i området var arrangører, da næsten 200 vælgere mødte op i Strøbyhallen onsdag aften i sidste uge for at høre, hvad de lokalt opstillede partier vil gøre for dem og deres område, hvis de bliver valgt.

Af Erik Nielsen
Strøby Egede: Det er nu og her, der skal gøres noget i forhold til at undgå dumping af 2,3 millioner kubikmeter delvist forurenet havneslam i Køge Bugt.
Det er både vælgere og lokale politikere enige om, viste vælgermødet onsdag aften i sidste uge i Strøbyhallen. Her var lige i underkanten af 200 lokale borgere mødt op for at debattere otte givne emner med de opstillede partier, som alle var repræsenteret med en kandidat. Dog manglede Liberal Alliance.

Nu og her

Øverste punkt på den dagsorden, som arrangørerne fra seks lokale grundejerforeninger havde sat op, var en holdningsbaseret debat om dumping af slam, der kommer fra Lynetteholm-anlægget i Københavns havn. Dumpingen skal ske i Køge Bugt.
Efter grundejerforeningsformand Torben Stiig Hansen havde budt velkommen tog den lokale advokat Jeppe Nørregaard over som ordstyrer.
Debatten om dumping kan ikke vente, da samtlige Folketingets partier – dog ikke Enhedslisten og Nye Borgerlige samt Alternativet – har stemt for en byggelov, som forhindrer borgere og andre i at gøre indsigelser mod den kæmpe anlægsopgave – blandt andet dumping af slam i Køge Bugt. Og det ser ud til, at anlægsprojektet går i gang allerede i slutningen af november, og noget af det første, som skal ske for at bygge et fundament til havneøen, det er udgravning af gammelt, forurenet havneslam.
Aftenens debat viste, at folketingspolitikerne på ingen måde er i samklang med deres bagland i form af lokalpolitikerne på Stevns. Med en bredside fra panelet erklærede alle ni fremmødte repræsentanter fra de stevnske partilister sig helt og aldeles imod, at der skal dumpes delvist forurenet havneslam fra København i Køge Bugt.

Helt forkasteligt

Den første som fik ordet i panelet i dumping-spørgsmålet var Mogens Haugaard fra lokallisten Nyt Stevns, der af gode grunde ikke har været en del af beslutningen i Folketinget. Han sagde:
– Det her er en sag, som er kørt helt under radaren indtil den pludselig rammer os alle. Det var Lars Løkke og den daværende overborgmester i København, Frank Jensen, der i sin tid har indgået aftalen om Lynetteholm. Og det er helt forkasteligt, at det overhovedet kan finde sted uden en folkelig debat. Jeg er målløs over at politikerne fra partierne i Folketinget har kunnet stemme for det.
Det kunne borgmester Anette Mortensen sådan set kun give Mogens Haugaard ret i, og hun supplerede med, at Venstres miljøordfører i Folketinget, Jacob Jensen, torsdag har indkaldt både miljøminister Lea Wermelin (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) til et samråd om sagen vedrørende dumping af slam i Køge Bugt.
– Det er rigtigt, at Venstre har stemt for det samlede lovforslag. Da jeg få dage inden lovforslaget skulle stemmes igennem blev klar over, hvad det egentlig var, der var gang i, så reagerede jeg straks ved at henvende mig til samtlige partier i Folketinget. Vores anke er dog først nået frem i sidste øjeblik og derfor har de færreste nået at sætte sig ind i problematikken, inden det blev stemt igennem. Men nu er vi i gang med at samle alle kommuner på Sjælland og specifikt i Køge Bugt for at påvirke den viedere proces, sagde borgmesteren.

Spørgsmål til ministeren

Dansk Folkepartis lokale spidskandidat, Martin Henriksen, lod også tydeligt forstå, at han er imod dumpingen. Han tager dog også gerne en del af ansvaret for, at loven er blevet vedtaget på sit partis kappe.
– Det må jeg og partiet tage på os. Men jeg kan fortælle, at Stevns’ bekymringer i dag (onsdag i sidste uge, red.) er blevet bragt op i Folketinget overfor miljøministeren. Det fylder jo meget, og det er i den grad relevant for vores kommune. Hvis det går helt galt, så kan det påvirke naturen, vores naturoplevelser og det kan også påvirke økonomien såfremt det rammer turismen. Derfor er jeg godt tilfreds med at sagen kommer op på højeste niveau, for det kan forhåbentligt være med til at sikre at tingene ikke kommer helt ud af kontrol, og at vi samtidig passer på havmiljøet og naturen omkring os, sagde Martin Henriksen, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti.
Han henviste til at hans partikollega i Folketinget, Rene Christensen, har sendt flere skriftlige spørgsmål til ministeren vedrørende dumpingen af delvist forurenet havneslam.
– Og jeg er overbevist om, at man godt kan finde nogle løsninger, hvor man ikke skal dumpe slam i Køge Bugt, sagde Martin Henriksen.
Line Krogh Lay, der er spidskandidat for de Radikale på Stevns, lod de fremmødte til vælgermødet i Strøbyhallen vide, at ingen havde opdaget, hvad der foregik, før nogen hviskede det i borgmesterens øre.
– Derfor er jeg også sikker på, at beslutningen er truffet på et forkert grundlag, da Folketingets partier heller ikke var sat ind i de afledte konsekvenser. Der er en bred modstand fra alle kommuner på Sjælland. Derfor må jeg helt ærligt sige, at vores kolleger i Folketinget gjort noget helt forkert. Stop det!, sagde hun.
Den socialdemokratiske spidskandidat kunne kun erklære sig enig.
– Vi er alle meget enige i dette spørgsmål. Der er begået en stor, stor fejl i forbindelse med vedtagelsen af den anlægslov for Lynetteholm. Og det er ikke kun med hensyn til dumping af slam. For hvorfor skal man bygge en ø til mere bebyggelse i København, når der er masser af plads til udvidelser på hele Sjælland. Hvorfor klumpe alting sammen, når man kan brede det ud, sagde Henning Urban Dam til forsamlingen.

Fri proces mod staten

Willy Karlslund sad denne aften i panelet for Enhedslisten. Han er nummer fire på partiets lokale liste og bor i Strøby Egede. Han hoverede lidt over, at kun han og Nye Borgerlige af de tilstedeværende landspartier kunne pege på, at de havde stemt imod den pågældende anlægslov, der nu ser ud til at skabe mange problemer – både i Køge Bugt, mens også i København og hele Øresundsområdet.
– Derfor har Klimabevægelsen også fået fri proces til at sagsøge staten i spørgsmålet. Og flere eksperter vurderer, at de faktisk har en god sag. Men det haster jo det her. For noget af det første som sker i anlægsfasen, det er, at slammet skal op og dermed dumpes, sagde Willy Karlslund.

Et gammelt problem

En lokal fisker i salen rejste sig op og påpegede, at problemet har været der i årevis.
– Jeg har levet af vandet i 50 år. Og Juels Grund er i den tid blevet jævnet, og der er faktisk sejlet slam ud i bugten fra Københavns havn i de sidste 20 år. Så skaden er allerede sket, lød hans vurdering af sagen.
Line Krogh Lay og flere andre undskyldte sig med, at de simpelthen ikke havde været opmærksomme på problemet før nu.
– Vi kan ikke gøre noget ved fortidens synder. Men vi kan gøre noget for, at det ikke fortsætter. Og det er på tide, vi kommer i gang, sagde Line Krogh Lay.
Borgmester Anette Mortensen gav kritikere i salen ret i, at Lynetteholm-projektet allerede er nået langt i processen, og det kan se lidt håbløst ud at stoppe den.
– Men vi må minimere de skader, der kan ske, konkluderede hun, som udgang på den del af debatten ved vælgermødet i Strøbyhallen.

Panelet

I panelet sad spidskandidat Bolette Sølund (Nye Borgerlige), Willy Karlslund (Enhedslisten), spidskandidat Martin Henriksen (Dansk Folkeparti), borgmesterkandidat Henning Urban Dam (Socialdemokratiet), Dorthe Winberg (Konservative), borgmester Anette Mortensen (Venstre), spidskandidat Michael Graakjær (SF), borgmesterkandidat Mogens Haugaard (Nyt Stevns) samt spidskandidat Line Krogh Lay (Radikale). Liberal Alliance, som også stiller op på Stevns, var ikke repræsenteret ved vælgermødet i Strøbyhallen.

Skriv en kommentar