(Last Updated On: 27. december 2021)

Arbejdet kan ikke stoppes, men overvågningen er skærpet

Det er fra dette område i København, at det forurenede slam skal dumpes i Køge Bugt. (Arkivfoto: Statsministeriet)

Havmiljø: Der er næsten 50 år til, at Lynetteholm skal stå endelig færdig i 2070, men ifølge TV 2 Lorry og Lynetteholms bygherre By & Havn er anlægsarbejdsarbejdet officielt gået i gang.

Og allerede i starten af januar starter arbejdet med at dumpe 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt.

Kommunalt samarbejde

Den stor mængde havbundsmateriale – den såkaldt gytje – skal graves op fra Københavns Havn, sejles væk og dumpes i Køge Bugt, hvilket ifølge By & Havn svarer til mere end 60.000 standard 20 fods containere, hvilket fylder mere end samtlige fodboldbaner i Køge Bugt kommunerne tilsammen.

Havbunden i området, hvor den kunstige ø skal ligge i København, er for blød til denne halvø med en omkreds på 7 kilometer, og bundslammet skal derfor erstattes af sand.

Ifølge By & Havn er en mindre del af gytjen så forurenet, at den deponeres på Refshaleøen, hvorimod resten skønnes ’kun’ at være delvist forurenet, og derfor godt kan dumpes i Køge Bugt.
Det sker på to udpegede klappladser.

Planen er, at dumpningen sker frem til slutningen af marts 2022 og så igen i vinterhalvåret 2022/23. Ifølge BY & Havn udgør dumpning af gytjen mindst skade i denne periode, men bygherren erkender overfor Lorry, at gytjen vil sprede sig og ikke blive liggende, hvor den dumpes.

Det er bl.a. det, som bekymrer de omkringliggende kommuner, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns, som har indgået et samarbejde om at bekæmpe dumpningen.

Løbende overvågning

Stevns afgående borgmester Anette Mortensen (V) har fulgt sagen tæt i flere år, og vil stadig have kontakt om problemet til sin partifælle i Folketinget, som er miljøordfører.

– Jeg ved, at Jacob Jensen har bedt om en ny debat vedrørende havmiljøet i forbindelse med Lynetteholm, oplyser Anette Mortensen, og fremhæver at forvaltningsdirektør i Stevns Kommune, Ellen Hvidt Thelle, har ”bidt sig fat i haserne” på denne sag, for at sikre miljøovervågning.

Stevns’ kommende borgmester, Henning Urban Dam (S), understreger også forvaltningens engagement.

– Det har sikret, at Miljøstyrelsen har skærpet kravene til overvågning med et 1-dags kriterium i forhold til grænseværdier for mulig forurening, som betyder, at arbejdet skal stoppe. I januar skal de implicerede kommuners borgmestre mødes og drøfte det videre samarbejde om Lynetteholm-dumpningen. Men også hvordan vi i fællesskab skal forholde os til en række andre områder vedrørende Køge Bugt, og det vil gavne Stevns, siger Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar