(Last Updated On: 20. april 2022)
Som patientforening repræsenterer Hjerteforeningen rigtig mange personer, som har været igennem (eller er i gang med) et rehabiliteringsforløb i forbindelse med hjerte- kredsløbsproblemer. Gang/gåture er rigtig god hjertemotion – dette gælder dog stort set for alle med en kronisk sygdom, ja, det gælder jo for os alle sammen. Motion samt del af et fællesskab er sundt for såvel legeme som for sjæl.
Vi ved, at der rundt omkring i vor kommune findes flere gåfællesskaber, men vi har ikke kendskab til de enkelte. Derfor skal vi hermed efterlyse tilbagemeldinger på, hvor de findes. Hvem man kan kontakte, hvor man mødes, og om har man faste mødedage og mødetider? Mange laver aftaler på Facebook, men…
Gåfællesskaberne er som regel aldeles uforpligtigende. Om muligt vil vi gerne udbrede kendskabet til disse fællesskaber. Dette sker i samarbejde med Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev.
Har man et gåfællesskab, og er der plads til flere, opfordres man til at kontakte formanden for Hjerteforeningen Stevns, Preben Hansen, på 56.28.68.37 eller mail: hyl25@elvercom.dk med oplysninger, som foreningen såvel som centret så i givet fald vil kunne give videre.

Hjerteforeningen Stevns
Preben Hansen

Skriv en kommentar