(Last Updated On: 9. december 2021)

Stevns: Hadefulde, racistiske tilråb har fået en nytilflyttet familie til at fraflytte Stevns, og elever på Store Heddinge Skole har oplevet tilsvarende i Store Heddinge.

Men hvad stiller man op, hvis man udsættes for ondskabsfulde og nedværdigende udsagn?

Lovbeskyttelse og straf

Stevnsbladet har spurgt jurist og specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, Tarek Ziad Hussein, som forklarer:

– I dansk lov skelnes der mellem henholdsvis hadforbrydelser og racisme. I forhold til hadforbrydelser, så indeholder straffeloven en såkaldt strafskærpelse i § 81, nr. 6, som konkret betyder, at hvis man f.eks. udsættes for et overfald, hærværk eller andet som er strafbart i henhold til straffeloven og den pågældende handling er begrundet i offerets etnicitet, religion, seksuelle orientering med videre, så skærpes straffen. Det skyldes, at man fra lovgivers side har fundet det vigtigt at sende et signal om, at vi som samfund tager det alvorligt, når minoriteter udsættes for hadforbrydelser, fortæller han og fortsætter:

– For så vidt angår racisme i form af nedværdigende udtalelser, så indeholder straffeloven ligeledes en bestemmelse i form af § 266 b, også kendt som racismeparagraffen, som gør det ulovligt at fremsætte udtalelser som forhåner, nedværdiger eller truer en person på baggrund af dennes race, etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering med videre. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det er en betingelse, at udtalelsen er fremsat ”offentligt“ eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, siger han og slutter:

– Hvis man oplever enten racisme eller hadforbrydelser, så skal man med det samme anmelde det til den lokale politistation, og hvis man er i tvivl, så har man mulighed for at kontakte Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsrådgivning på tlf. nr. 32 69 86 66.

sky

Se også: Racisme tvinger familie væk fra Stevns

Se også: Politiet dokumenterer hadforbrydelser

Se også: Borgerforslag strammer lov om hadforbrydelser

Se også: Borgmester: Racisme ødelægger vores lokalsamfund

Skriv en kommentar