(Last Updated On: 7. maj 2018)

For at få den mest direkte og sikre cykelsti for skolebørn til Strøbyskolen, besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, at et areal ved nybyggeriet Nicolinelund skal eksproprieres

Strøby Egede: – Vi har set på kortet over området. Det er den korteste og den mindst indgribende vej, der hvor vi nu har tegnet stregen. Vi kunne lægge stien andre steder, men al erfaring viser, at de fleste benytter sig af den korteste vej, så derfor kan vi ligeså godt placere stien det rigtige sted fra begyndelsen, forklarede udvalgsformand for Plan, Miljø og Fritid (PMF), Flemming Petersen (V), da han begrundede placeringen af en kommende cykelsti gennem Nicolinelund til Strøbyskolen.

Da stien skal være offentlig var anbefalingen fra udvalget for PMF, at arealerhvervelsen skal gennemføres ved ekspropriation – dog med undtagelse af Jørgen Larsen fra Nyt Stevns.

11 for, 6 imod

11 stemte for indstillingen, mens oppositionen – to fra Enhedslisten, to fra Dansk Folkeparti og to fra Nyt Stevns – stemte imod. De to manglende stemmer skyldtes, at Steen S. Hansen (S) og Jacob Panton Kristiansen (V) var forhindret i at deltage på mødet.

– Vi foregriber begivenheder ved at godkende. Den nordlige del af Strøby Egede bliver voldsomt udbygget i øjeblikket. Vil stien blokere for fremtidig udvikling, spurgte Varly Jensen (DF) forud for afstemningen.

– Ekspropriation er den allersidste udvej, det er en dyr løsning – omkring tre til fire millioner kroner, vil jeg anslå. Har der været en dialog med udstykker?, spurgte Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) og han henviste til, at der oprindeligt var indtænkt et stiforløb betalt af udstykker i Nicolinelund-projektet.

– Det handler jo om almenvellet, om hvad der er bedst for Strøby Egede. Det er et sammenhængende stisystem. Forslaget indebærer den korteste vej og den mindst indgribende løsning, svarede Line Krogh Lay (R).

Helhedsbetragtning

Også blandt tilhørerne var der ved den afsluttende spørgetid for borgerne flere, som stillede spørgsmålstegn ved stiens placering og løsningen med ekspropriation:

– Jeg synes ikke, at der i kommunalbestyrelsen var den store nysgerrighed på, hvordan forhandlingerne går med udstykker. Det er vildt, at denne beslutning kan koste tre til fire millioner kroner for kommunens borgere. Hvilke overvejelser har I gjort jer? Og hvilke kompetencer har I til at beslutte, hvor den streg skal slås?, spurgte en af de fremmødte borgere.

– Der har været mange timers arbejde med undersøgelser og forhandlinger forud. Kommunens vejteam samt rådgivere og planlæggere har været involveret i arbejdet. Vi skal som politikere se på helheden i området, ikke kun på Nicolinelunds interesser. Og beløbet på fire millioner kroner, det tror jeg ikke, der er belæg for, svarede udvalgsformanden.
rmh

 

Skriv en kommentar