(Last Updated On: 7. maj 2021)

Ankestyrelsen giver kommunalpolitiker Sejer Folke (EL) ret i, at han ikke fik alle sagsakter udleveret af kommunen i sagen om udbuddet af Klintebussen sidste sommer

Af Henrik Fisker

Stevns: Det kan ved første øjekast ligne en teknisk detalje, at Ankestyrelsen i en tilsynsudtalelse dateret fredag i forrige uge påpeger, at Stevns Kommune har handlet i strid med offentlighedsloven ved ikke at journalisere tre tilbud i udbudssagen om Klintebussen hver for sig, men som én samlet sagsakt. Tilsvarende blev en mailkorrespondance med Strøby Turist – der vandt entreprisen – om driften af Klintebussen ikke journaliseret selvstændigt.

Men det var denne – efter Ankestyrelsens vurdering – mangelfulde journalisering, der forhindrede, at kommunalpolitiker Sejer Folke (EL) fik hele korrespondancen udleveret, da han i juni sidste år søgte aktindsigt i forløbet. Han ønskede at undersøge, om udbuddet var gået rigtigt for sig, da opgaven blev givet til Strøby Turist, hvis direktør Bjarne Nielsen samtidig er medlem af såvel Økonomiudvalget som Kommunalbestyrelsen. Af samme grund erklærede han sig inhabil, da sagen blev behandlet, og forlod lokalet.

Men for Sejer Folke stod der mere på spil end blot spørgsmålet om, hvem der fik ordren på kørslen med turister langs Stevns Klint. Det, som for alvor bragte hans sind i kog, var, at han som kommunalpolitiker i første omgang ikke havde fået alle de mails i sagen, som han bad om. Det blev klart for ham, da han senere krydstjekkede sin mailkorrespondance med Herfølge Turistfart, der var den anden tilbudsgiver i sagen.

– Jeg sidder her med en mailkorrespondance, hvoraf det fremgår, at jeg ikke kan få alle oplysninger i sagen. Jeg har rykket tre gange for fuld sagsindsigt, og det har jeg krav på som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det håber jeg, at alle her i salen er enige med mig i, sagde han på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni sidste år.

Læs hele artiklen i dennes uges udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar