(Last Updated On: 17. maj 2021)

Det er også tilfældet, hvis det usandsynlige skulle ske, at Stevns og Køge kommuner bliver enige om at anbefale en nordlig linjeføring tæt på Herfølge. Det gør vi af hensyn til de omfattende problemer, der er med nærmiljø og trængsel. Det sidste uanset om det er i Køge eller Stevns kommune. Derimod ser vi gerne en omfartsvej syd om Strøby Egede.

Vi satser i stedet på en kollektiv trafikløsning. Senest fra 2024 indsættes der regionaltog fra Køge over Køge Nord station. Det vil halvere rejsetiden til København, og desuden give en hurtig og bekvem forbindelse til Fyn og Jylland fra Køge Nord. For pendlerne fra Stevns til hovedstaden betyder det, at man så kan komme hurtigere frem og tilbage med tog end med bil. Men det forudsætter, at Østbanen bevares og udvikles.

Østbanen og statsvejen indgår begge i de forhandlinger om infrastrukturen i Danmark, der lige nu er i gang i folketinget. Vores folk arbejder for Østbanen og de øvrige lokalbaner – og imod statsvejen og en yderligere udbygning af motorvejsnettet. Region Sjælland er så optimistisk med hensyn til disse forhandlinger, at de allerede nu vil sende sporfornyelsen på Østbanen i udbud. Men hvis der ikke kommer penge udefra, vil det gå hårdt ud over den øvrige kollektive trafik i Region Sjælland.

Borger og grundejerforeningerne i Strøby Egede og Strøby foreslog for nyligt i et læserbrev, at Østbanen omlægges, så den kan betjene disse to byer. Det går vi fuldt ud ind for, men det forudsætter naturligvis, at der også fremover satses på Østbanen. Strøby Egede er der største bysamfund i Stevns kommune, så det virker rimeligt, at de lokale politikere tager forslaget alvorligt. Prisen for en sådan omlægning vil være omkring 500 mio. kr., altså i samme størrelsesorden som statsvejen. Det vil ifølge foreningerne tilføre ca. 3.000 dagligt rejsende til toget. Det er der perspektiv i – især når de gode og hurtige togforbindelser fra Køge er etableret.

Bilerne står for en tredjedel af CO2-udslippet i Danmark. 70%-målet inden 2030, som folketinget har sat sig for, kan helt enkelt ikke opfyldes, hvis ikke biltrafikken begrænses. Men det kan måske alligevel lade sig gøre med el-biler, tænker nogle. Ja, men hvad med trængslen? Tænk bare på parkeringen inde i København – for ikke at tale om de ladestandere, der i så fald skal befrugte brokvartererne. Det bliver ikke noget rart boligmiljø. El-biler er en god ting i tyndt befolkede områder, men de er slet ikke egnede til pendling over store afstande. Her er jernbanerne langt overlegne.

I forbindelse med den satsning på den kollektive trafik, som vi anbefaler, er det på tide at opruste de lokale stationer på Stevns. Det glæder os at se de mange el-cykler på vejene, men skal de spille sammen med Østbanen, skal der etableres sikret parkering med opladningsmulighed på alle stationer.

Det er rettidig omhu, som Mærsk udtrykte det – det er statsvejen ikke.

Enhedslisten Stevns

Christian Hoffnann Nielsen
Sejer Folke
Gitte Christensen
Willy Karlslund

Skriv en kommentar