(Last Updated On: 1. marts 2022)

Måske kører der el-tog på Østbanen i 2026. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Kollektiv trafik: I 2021 besluttede Region Sjælland og Region Hovedstaden at udskifte en del af Lokaltogs ældre dieseltog.

Og nu er der sat handling bag ordene.

I drift fra 2026

Lokaltogs udbud af batteritog har været gennem en prækvalifikationsrunde, som blev afsluttet 7. februar i år, og blandt de tre togleverandører, som er valgt til at deltage i det endelige udbud, er Siemens Mobility fra Tyskland, Stadler fra Schweiz og CAF fra Spanien.

De tre udpegede leverandører afleverer deres endelige tilbud i slutningen af oktober måned 2022. Det aktuelle udbud omfatter tog, der skal køre i Region Sjælland, og planen omfatter bl.a. Østbanen.

I alt omfatter udbuddet 14 batteridrevne el-togsæt, der efter planen skal indgå i den daglige drift fra 2026. Det besluttes på et senere tidspunkt, hvor de kommende nye tog skal køre, men de vil kunne indsættes på Tølløsebanen, Odsherredsbanen, Østbanen samt Lollandsbanen. Og skiftet til elektrisk drevne tog er helt i tråd med Lokaltogs ambitioner om at sikre en grøn omstilling af togdriften i de kommende år.

– Først og fremmest er der en meget stor miljømæssig gevinst ved at overgå til batteritog. De nuværende dieseltog, som vi bruger i driften, udleder skadelige partikler, og det undgår vi ved at erstatte dieseltog med batteritog i fremtiden. På den måde bidrager Lokaltog A/S dermed til den grønne omstilling og de klimaaftaler, der er indgået mellem regionerne og staten, ligesom vi lever op til målene i Movias mobilitetsplan. Så det i sig selv er en god grund til, at vi ønsker, at Lokaltogs nye tog skal køre på strøm, forklarer Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør i Lokaltog A/S.

Brændstof reduceres

Lokaltogs kommende togtype er i praksis et eltog, der kan køre under køreledninger på elektrificerede banestrækninger, men batteriet betyder, at togene kan køre videre, når køreledningerne ophører og dermed indsættes i drift på banestrækninger, der ikke er elektrificerede.

I dag kører Lokaltog A/S med fire forskellige typer dieseldrevne togsæt i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og det er de ældste af dem, IC2-togene på Sjælland, der står til udskiftning. Derfor giver det ekstra god mening, at Lokaltog A/S nu går efter at indsætte batteritog på en eller flere af de fire strækninger i regionen fra 2026.

– Ved at investere i nye batteritog vil vores fremtidige vedligeholdelsesudgifter falde, da det er forbundet med høje omkostninger til reparation og vedligehold at holde gamle dieseltog kørende. Samtidig reducerer vi brændstofudgifterne, da strøm er billigere end diesel som drivmiddel, så driftsøkonomisk er det også en god forretning at investere i nye og miljøvenlige tog, siger Lars-Wrist-Elkjær.
sky

Skriv en kommentar