(Last Updated On: 30. september 2018)

Elever fra 8. klasse havde gennem interessante forsøg forberedt en række spændende foredrag om naturvidenskabelige emner.
(Foto: Nikolaj Andersen)

Magleby: 22 elever fra 8. klasse på Skelbæk Friskole, satte fokus på science, da de inviterede på en tur til »Den yderste grænse«.

Forsøg med myrer og karse

Arrangementet foregik onsdag den 26. september i forbindelse med den landsdækkende Naturvidenskabsfestival, hvor over 150.000 elever fra grund-, gymnasie- og erhvervsskoler deltog.

De store 8.klasses elever havde forberedt foredrag for de yngre elever, og der blev både lavet forsøg med myrer og karse.

Fokus: Skærmafhængighed

Et aktuelt emne handlede om skærmes indflydelse på menneskets muligheder og begrænsninger. Her tog eleverne udgangspunkt i forskellige naturfaglige problemstillinger.

Der var også en lyserød “hjerne-afdeling”, som holder foredrag om blandt andet urhjernen, stress, søvn m.m.

– Selve formidlingen af projektet til hele skolen af deres forsøg, eksperimenter og viden om stråling, hjernen, sociale medier mm., har også været med til at styrke deres kommunikationskompetence, som også kan hjælpe dem når de skal holde praktisk/mundtlig eksamen, lyder evalueringen fra lærer Michelle Damskier.

Se Stevns WebTV’s reportage fra Skelbæk Friskole på www. stevnsbladet.dk

sky

 

Skriv en kommentar