(Last Updated On: 21. maj 2019)

Der blev afholdt et borgermøde den 9. maj i Strøby Hallen vedrørende lokalplan 189. Denne vedrører nogle sommerhusområders overførsel til helårsbeboelse.

Jeg ved ikke, om det bare er for at legitimere processen, at man holdt dette møde, men for mig virkede det som en dårligt instrueret amatørkomedie for embedsværket og måske politikere? Undskyld til Strøby Amatør Teater, som er betydeligt bedre.

Dårligt forberedte kommunale medarbejdere informerede om irrelevante ting, og dagsordenen blev, som man ønskede.

Vi blev informeret om en række ting, som i nogle tilfælde er direkte modsat af, hvad diverse politikere og embedsmænd tidligere har fremført for os.

Jeg håber, at vore folkevalgte tager det med i deres beslutning, således at den fremførte lokalplan bliver ændret, så de respektive grundejerforeningers og privat personers indvendinger bliver hørt.

I modsat fald kan det blive en dyr sag for både borgere og kommune, da man rent juridisk kun kan sælge sit sommerhus som en grund, hvis planen bliver gennemført.

Fortsat god sommer til alle

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Brinken 138
Strøby

Skriv en kommentar