(Last Updated On: 12. marts 2018)

I 2019 kan regionstog fejre 140 års fødselsdag for Østbanen, og dermed for direkte tog mellem Rødvig og Køge.

Stationen og toget er en integreret del af Rødvigs kulturarv, med en bevaringsværdig stationsbygning, og med en beliggenhed tæt på Rødvig havn med en fantastisk udsigt over Østersøen.

Til daglig tænker hverken gæster eller fastboende så meget over, hvad der gør Rødvig til et fantastisk sted, men kombinationen af vand, natur, havnemiljø, station og karakteristiske små villaveje og sommerhusområder udgør kernen i Rødvigs DNA.

Et flertal i kommunalbestyrelsen ser nu ud til at være indstillet på, at ofre et tocifret skattefinansieret millionbeløb på en flytning af stationen til en mark nord for Rødvig, og dermed bryde den unikke sammenhæng og historiske udvikling, der har gjort Rødvig til “en perle på Stevns”.

Udover ødelæggelsen af vores kulturarv vil en flytning af stationen betyde væsentlig forringede transportmuligheder for alle borgere i det “gamle” Rødvig, herunder for beboere i de mange ældreboliger i og omkring Plushøj, og for turister til og fra Rødvig Havn og Stevns Klint.

Kære politikere og borgere i og omkring Rødvig: Tænk jer om, udvikling og bevaring kan sagtens gå hånd i hånd.

Lad os bruge blot en brøkdel af de penge en flytning vil koste til forskønnelse, vedligeholdelse og udvikling af det nuværende areal og de nuværende bevaringsværdige bygninger. Ideerne vedr. grøn kile kan i vidt omfang realiseres parallelt med jernbanen, lad os genåbne de offentlige toiletter der er så stærkt brug for i relation til de mange mennesker i Krohaven om sommeren, og omdan stationsbygningen til et ungdoms- og/eller borgerhus med kulturelle aktiviteter, udstillinger, musikrum med mere.

Tænk hvad der kan skabes af muligheder og livskvalitet for unge og gamle for blot nogle få millioner, sammenholdt med omkostningerne ved en flytning af stationen til en mark mellem Lille Heddinge og Rødvig.

Med venlig hilsen

Lars Klausen
Klintevej 21
Rødvig

 

Skriv en kommentar