(Last Updated On: 16. april 2019)

Langt størstedelen af de stemmeberettigede medlemmer stemte for en ændring af formålsparagraffen. Borgmester Anette Mortensen (V) deltog på generalforsamlingen som borger i Strøby Egede, mens hendes partifælle, Flemming Petersen, der bor i Endeslev, var med i sin egenskab af udvalgsformand for Plan, Teknik og Miljø. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Dele af bestyrelsen havde på årets generalforsamling i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening (SEBG) stillet forslag om en vedtægtsændring.

Forslagsstillere var nu tidligere formand, Georg Vad-Nielsen, og nu tidligere kasserer, Arne Hansen, som ønskede at ændre formuleringen i vedtægternes paragraf 3.

– Flere medlemmer har gjort opmærksom på det uheldige og uhensigtsmæssige i, at folk fra et andet område med egen grundejerforening kan være medlem her og varetage egne interesser, forklarede Georg Vad-Nielsen og henviste til tidligere episoder med andre grundejerforeningers medlemmer, der deltog på SEBG’s generalforsamling for at varetage egne interesser.

Forslaget lagde op til, at:

’Foreningens geografiske område afgrænses mod syd af området syd for Nimgårdsvej og Hybenrosevej. Bosiddende og grundejere i foreningsområdet kan optages som medlem af foreningen. Andre kan optages som medlem med generalforsamlingens godkendelse’.

Den nuværende §3 foreskriver, at ’enhver bosiddende eller grundejer i Strøby Egede kan optages som medlemmer af foreningen’.

Forslaget var ikke stillet af en enig bestyrelse, hvilket bestyrelsesmedlem Christian Weber understregede:

– De øvrige medlemmer bakker ikke op om forslaget. Vi ønsker ikke at dele byen op i et A- og et B-hold. Det er en forening for hele byen, sagde han.

Tvungne og frivillige medlemmer

SEBG består dels af frivillige, dels tvungne medlemmer. Såfremt en ejendom har tinglyst deklaration om medlemsskab, er man pligtigt medlem. Andre kan vælge at melde sig ind. Foreningen har i dag 1.006 medlemmer, hvoraf de 501 er pligtige medlemmer, resten er medlemmer på frivillig basis.

Der findes desuden andre, mindre grundejerforeninger i byen. De nye lokalplaner fastslår, at man skal have en grundejerforening, det behøver ikke nødvendigvis at være SEBG. De mindre grundejerforeninger kan så vælge også at melde sig ind i SEBG, der som navnet også fortæller er en Borger- og Grundejerforening.

– Det er jo sådan, at Nicolinelund og Brinken for eksempel, der er det tinglyst, at de skal være medlemmer af egen grundejerforening. Det er pligtigt. Det er uhensigtsmæssigt, at man så kan melde sig ind i vores forening også og komme og styre generalforsamlingen, sagde Georg Vad-Nielsen.

Hertil svarede Anker Nielsen, ejer af Stolpegaarden og Nicolinelund, der ligger syd for Nimgårdsvej og Hybenrosevej:

– Jeg synes, det er en kedelig tendens. Det er ikke platugler, der flytter til Strøby Egede. Det er anstændige mennesker, der vil noget godt, sagde han.

Flere af medlemmerne fik mulighed for at spørge ind til og lufte deres synspunkter forud for afstemningen. Med kun 9 stemmer blev forslaget ikke vedtaget.

Formålet revideres

Bestyrelsen stemte for deres eget forslag om ændring af foreningens formålsparagraf §1. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Der var til gengæld en enig bestyrelse bag aftenens andet forslag omkring ændring af formålsparagraffen. Foreningen har tidligere oplevet, at andre foreninger mm. har søgt penge af foreningen.

– Det er ikke formålet for vores forening at støtte andres projekter, det har vi ikke midler til, begrundede Christian Weber.

Derfor havde bestyrelsen fremsat en forslag til en ny formålsparagraf, som dels præciserer, hvad foreningens overordnede formål er, dens varetagelse af interesser og endelig blev der tilføjet en passus, som uddyber, at foreningen ’i eget regi kan søge at planlægge, igangsætte og udføre konkrete projekter, der ligger inden for SEBG’s vision’.

Afstemningen viste et klart flertal for at ændre formålsparagraffen. 42 stemte for ændringen, hvorefter det samlede antal stemmeberettigede blev talt op for at afgøre om det var mere en to tredjedele af samtlige stemmeberettigede.

Stemmetællerne nåede frem til, at der var 50 stemmeberettigede (én stemme pr. husstand) på generalforsamlingen.

Da der var deltagelse fra mindre end en tredjedel af foreningens medlemmerne på generalforsamlingen, foreskriver vedtægterne, at forslaget skal stilles på ny ved næste generalforsamling, hvor der endnu engang skal være minimum to tredjedeles flertal blandt de fremmødte, som stemmer for forslaget, før det kan blive vedtaget.
rmh

Skriv en kommentar