(Last Updated On: 31. august 2015)

Læserbreve-735x415Af: Anita Pedersen, Hærvejen 10, Højerup

Turister rejser efter UNESCO Verdensarvsudpegninger, fredninger og natur. Det kan også ses på besøgstallene fra Højeruplund. I 2014 var der ca. 30% stigning i besøgende gæster. En øget mængde turister giver også afkast til det lokale erhvervsliv på overnatninger, restauranter mv., og måske finder nogen Stevns så attraktiv, at vi også får en øget bosætning og beskæftigelse. Så de 3 mio. kr. er en rigtig god investering.

Stevns Kommune har udarbejdet en forvaltningsplan for Stevns Klint i 2011. Her er nogle ambitiøse visioner for Stevns Klint, som tidligere borgmester Poul Arne Nielsen (V) stod bag. Byrådet godkendte denne plan, ligesom de også godkendte Verdensarvsansøgningen. Forvaltningsplanen er et væsentligt element i Verdensarvsansøgningen. Beskyttelse af klinteprofilen med udlægning af en dyrkningsfrizone langs hele klinten er en del af forvaltningsplanen og Verdensarvsansøgningen. Hvis man ser bort fra en fredning, er der umiddelbart kun to muligheder for at sikre dette: 1) Kommunen laver en forpagtningsaftale til evig tid for alle arealer (det har kommunekassen næppe råd til) 2) Alle lodsejere ligger frivilligt 25m ud uden nogen form for økonomisk kompensation (hverken realistisk eller rimeligt).

Århus Universitet seneste undersøgelser viser, at der mindst skal udlægges en zone på 25 m, før klinteprofiler ikke påvirkes af gødning eller sprøjtemidler. Derfor er den dyrkningsfrizone væsentlig. En fredning vil også indeholde krav om en plejeplan. Så om der kommer høslet eller afgræsning, vil være noget, som kommunen aftaler med de enkelte lodsejere.

Der er ingen, der bliver snydt, når der skal udbetales erstatning ved en fredning. Kommunen har formentlig allerede hyret Jordfordelingskontoret, NaturErhverv, som i samarbejde med lodsejerne vil fastsætte en førpris for hver enkel matrikel ud fra gældende markedspris. Det vil være rigtig fornuftigt at have disse priser på plads hurtigst muligt, så alle lodsejere har noget konkret at forholde sig til. Alle disse værdifastsættelser vil blive godkendt af Jordfordelingskommissionen for Østdanmark, inden Fredningsnævnet træffer sin afgørelse. Så alle kan være sikre på, at der er ingen, der går ”grinende i banken”, men heller ingen der bliver snydt.

I dag er der ingen restriktioner på klinten – kun på enkelte matrikler er der tinglyst, at Gjorslev Gods har retten til udvinding af klinten. Men selvfølgelig gælder al anden lovgivning også for klinten. Så i princippet er hele klinten totalt ubeskyttet.

Ja, en fredning er dyr – alt koster penge. Men fordi fredningen er af national interessere, vil staten betale 90% af udgifterne, det står i Naturbeskyttelseslovens § 49, stk. 5. Dette er klart en gave, som Stevns Kommune kun kan tage imod med kyshånd. Vi har derfor ikke råd til at sige nej til en fredning – for en fredning er guld værd!!

 

Skriv en kommentar