(Last Updated On: 29. april 2019)

Rund dag: Søndag den 28. april rundede Peer Nørgaard 70 år, og det er ikke småting den kendte stevnsprofil har nået.

En del af Stevns

Han kalder sig lærer og naturvejleder, men bag disse ærestitler ligger et markant fingeraftryk på Stevns historie.

Men det er ikke en mand af fortiden, som kunne fejres. Peer Nørgaard er i høj grad et aktiv af vor tid, fremsynet og med et klart blik på den aktuelle klimadebat.

Naturcentret

Peer Nørgaard var med til at stifte Stevns Naturcenter, som blev indviet i 1993. I mange år var han centrets ubestridte leder.

Intet naturcenter uden Peer Nørgaard.

Naturcentret kan bruges til overnatning og undervisning med fokus på den rige natur, som Peer Nørgaard er den fremmeste kender af.

Masser af tillidsposter

I 1973 flyttede familien Nørgaard til Stevns, og både Peer Nørgaard og hans kone Kirsten har været lærer på bl.a. Boestofteskolen.

I over 16 år virkede Per Nørgaard som naturvejleder på Stevns Natur Center, men han har også været aktiv i f.eks. Energioplysningsgruppen-Stevns, Unesco Baltic Sea Project, Lyderslev Borgerforening, Lyderslev Vindmølle I/S, Jordens Dag, Naturvejlederforeningen, Grøn Hverdag, SEAS-NVE repræsentantskab, IT-frivillig for Ældresagen Store Heddinge og meget andet.

Atommarchspioner

En af de andre organisationer, som har haft glæde af Peer Nørgaards engagement er Organisationen til Oplysning om Atomkraft.

Han var en af pionererne til den store atomkraftmarch fra Stevns til København i 1978.

– Der dukker stadig med mellemrum forslag op om at indføre atomkraft, bl.a. som alternativ til olie og gas. Men energisektoren i Danmark er i dag bygget så decentralt op, at det vil være sværere at indføre en så central energikilde som atomkraft, fortalte Peer Nørgaard til Dagbladet sidste år.

Han har fastholdt sin interesse for vedvarende energi, og har også solpaneler på sit hus i Lyderslev.

Nye opgaver venter

Man finder også Peer Nørgaard som en af initiativtagere til den nye turistinformation i Rødvig, og intet tyder på at civilsamfundet på Stevns har set det sidste til nye initiativer fra den 70-årige “pensionist”.

Stort tillykke fra Stevnsbladet.

sky

 

Skriv en kommentar