(Last Updated On: 14. juli 2020)

Jeg synes ikke, at man skal gentage sig selv. Jeg besluttede derfor, at jeg ikke i år ville melde noget ud i offentligheden om det kommunale klippecirkus i grøfterne. Heller ikke selvom der har været store problemer med at overholde den smalle klippebredde. Og heller ikke at jeg har skummet af raseri over det.

Men Anette Mortensens svar til Hans Jørgen Knudsen i Stevnsbladet den 8. juli kan ikke stå upåtalt. Svaret er faktuelt forkert. Det er også en gentagelse af, hvad centerchefen for Teknik og Miljø påstod sidste sommer. Dengang medførte det en buket af læserbreve til avisen. Et forkert svar bliver ikke rigtigt, fordi man gentager det. Heller ikke selv om afsenderen er Stevns Kommune. Derfor tager vi den en gang til for Arveprins Knud, borgmesteren og forvaltningen.

Vild kørvel og draphavre er ikke invasive arter og figurerer heller ikke på nogen liste med invasive arter. Vild kørvel og draphavre vokser på næringsrig jord. Gentagen klipning vil næringsberige jorden, såfremt det afklippede ikke fjernes. Hvilket det ikke bliver. Derfor bliver vækstbetingelserne for vild kørvel og draphavre forbedret år for år i grøftekanterne.

Anette Mortensen skriver desuden: ’Slåning kan være med til at give variation, og i næringsrige grøftekanter kan andre arter få en bedre chance i kampen mod græsset’. Ja, der vokser som bekendt de arter, borgmesteren kalder invasive samt måske brændenælder og visse tidselarter.

Såfremt Materielgården sidste sommer havde den oplevelse, at slåning giver bedre plads til andre arter end græs, så er det også en vildfarelse. Vi er mange, der fortsat husker den tørre sommer i 2018. I 2019 kunne man se, hvordan nøjsomhedsplanterne havde profiteret af tørken, mens græsset fortsat var svækket overalt.

Mange iagttog noget tilsvarende i deres haver. I særdeleshed i græsplænerne. Den tørre sommer i 2018 medførte, at der året efter voksede knopurter og gul snerre i grøfterne på Stevns. Det var et sjældent og flot syn. Men for 40-50 år siden var disse planter, foruden en lang række andre, helt almindelige i hver eneste grøft på Stevns.

Jeg håber, at det nu er tydeligt nok. Ingen bryder sig om at gentage sig selv.

Susanne Nielsen
Grusgravvej 10
Tommestrup

Skriv en kommentar