(Last Updated On: 14. marts 2018)

Tilfredshed og fælles fodslag prægede årsmøde i Hårlev

Formand Johnny Andersen i midten, flankeret af Hårlev Borger- og Erhvervsforenings to prismodtagere. Natasja Vilsfort og PerBækmark. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Det var ikke kun lotteriet, som startede Hårlev Borger- og Erhvervsforenings generalforsamling, som var båret af en festlig tone.

Det var et muntert årsmøde, og formandens beretning underbyggede også, at der var god grund til det optimistiske blik på 2017.

Cykelløb og togdrift

Formanden Johnny Andersen tog sig af beretningen, som lyste op i et Frivillighedscenter, som mistede energien til loftlamperne i mødesalen, og tvang borgerforeningen til at gennemføre generalforsamlingen i centrets foyer.

Johnny Andersen fremhævede bl.a. de mange cykelløb, som der bruges en del kræfter på, om end tilslutningen kunne være større. Til gengæld havde over 1.000 Hårlev-borgere sat deres underskrift på at bevare Østbanens kvartersdrift, og formanden takkede viceborgmester Steen S. Hansen for hans deltagelse i denne sag.

Fremgang i Hårlev

Kommunalvalget havde også affødt flere arrangementer i 2017, og mange andre aktiviteter blev fremhævet og endnu flere frivillige kræfter blev takket. For hvis man skal tro Johnny Andersen, så er Hårlev en by i god udvikling med en genåbnet Kro, to bagerbutikker, og en Cirkel K med døgnåbning.

Der bygges også nye huse, og formanden havde visioner for mere:

– Vi har i dag 41 erhvervsmedlemmer og 138 borgere. De skulle gerne blive til 60 og 180 i 2018, lød det fra Johnny Andersen, der også fortalte, at der nu nedsættes et medlemsudvalg og laves en folder, som skal skaffe flere medlemmer.

Regnskab og humør i top

Forsamlingen godkendte beretning, budget og regnskab, som kasseren Lene Juul kunne præsentere med et overskud på 40.000 kr. i runde tal.

Muntre bemærkninger var de eneste kommentarer til bl.a. Sankt Hans-festen i Hårlev Byskov, som i 2018 får borgmester Anette Mortensen som taler, og Johnny Andersen lovede at han ikke ville synge for til fællessang næste gang, hvilket gav den aftenens største applaus.

Valg og Årets Hårlevborger

Stemningen var også positiv da Johnny Andersen, Charlotte Wagner og Lene Juul stilede efter genvalg til bestyrelsen.

Christian Jensen trak sig og blev erstattet af Frank Juul Christiansen fra Super Brugsen. Bilagskontrollanterne Ole R. Petersen og Edith Hansen blev også genvalgt.

“Årets Hårlevborger” blev Per Bækmark fra Hårlev Antenneforening, som blev rost for sit frivillige arbejde som mentor for byens unge, og utrættelige arbejde for borgerforeningen.

sky

 

Skriv en kommentar