(Last Updated On: 3. februar 2022)

– Jeg anerkender den store, frivillige indsats, som udføres mange steder på Stevns. Men vi er nødt til at diskutere, hvordan vi får genetableret de støtteforeninger, som tidligere fungerede omkring vores plejecentre, siger Steen S. Hansen. Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Stevns: Steen Søndergaard Hansen (S) har netop taget hul på sin femte valgperiode i Kommunalbestyrelsen, hvor kun én anden politiker (Mogens Haugaard fra Nyt Stevns) har siddet længere end ham. Han har i en stor del af sine 16 år som folkevalgt været såvel gruppeformand som viceborgmester, og hele tre gange har han været sit partis bud på borgmesterposten. Uden held.

Han har været udvalgsformand tre gange – først for Demokrati- og Udviklingsudvalget (2010-13), så for Plan og Teknikudvalget (2016-17) og senest for Børn, Unge og Læringsudvalget (2018-21).

Sidstnævnte gik han i efteråret til valg på at fortsætte som formand for. Han havde, sagde han både før og under valgkampen, stadig nogle ting, som han manglede at gøre færdig på børneområdet.

Sådan gik det ikke. Da det nye flertal offentliggjorde sin konstitueringsaftale, havde Steen S. Hansen holdt flyttedag fra børnene til de ældre – fra Børn, Unge og Læringsudvalget til Social og Sundhedsudvalget.

Politisk byttehandel

Rokaden var en konsekvens af, at borgmesterposten skiftede hænder efter valget. Den hidtidige socialudvalgsformand: Henning Urban Dam (S) blev ny borgmester – til gengæld for den indrømmelse fik Venstre tre af de fire formandsposter i de stående udvalg og Socialdemokratiet kun én. Begge partier fik ved valget fem mandater.

– Anette Mortensen havde et ønske om at overtage Børn, Unge og Læring. Det valgte vi at efterkomme – hun havde jo lige mistet borgmesterposten – men for os i Socialdemokratiet er Social og Sundhed mindst lige så vigtigt et udvalg. Det er et område med enorm betydning. Det er sindssygt vigtigt, at vi har en ordentlig ældrepleje – det er tæt på selve indbegrebet af kernevelfærd og det, som vi bliver målt på som kommune, siger Steen S. Hansen.

Ny på socialområdet

Han vil således ikke sige, at det kom som en overraskelse for ham at blive formand for SSU. Det til trods for, at han aldrig tidligere har været medlem af udvalget.

Men det er heller ikke nogen forudsætning for at blive udvalgsformand. Lidt på samme måde, som når statsministeren udpeger sine ministre. Hun kan enten vælge at sætte en fagligt stærk politiker med stor indsigt i fagområdet – f.eks. en ordfører – ind i ministerkontoret, eller hun kan udpege en erfaren og driftssikker politiker med pondus nok til at holde både politiske med- og modspillere i skak foruden embedsværket.

– Jeg havde fornøjelsen som gruppeformand at samarbejde med Ole Anker som formand og Mogens Hansen som medlem af Socialudvalget i perioden: 2010-13. De to gjorde et fantastisk arbejde, og det lærte mig noget om værdien af at skabe ro om et politisk område. For selv om det var store beslutninger, der skulle træffes, var der næsten altid fuld politisk enighed i udvalget, siger den nye formand.

Social genopretning

Steen S. Hansen ser naturligt nok tilbage på den seneste periode i Social og Sundhedsudvalget, hvor Henning Urban Dam sad for bordenden.

– Perioden har været præget af et politisk ønske om, at der ikke skulle spares på kernevelfærden, hvor vi lå kritisk lavt. Der har været enighed om, at det var slut med at skære ned, og at vi skulle forsøge at genoprette det sociale område efter en årrække med nedskæringer i servicen.

– Det har haft en pris, for SSU har klart været det udvalg med de største budgetoverskridelser. I løbet af sidste valgperiode har vi tilført socialområdet et stort millionbeløb bare for at holde status quo. Det har været dyrt, for det kom samtidig med, at udligningsreformen ikke gav Stevns den forventede gevinst. Konsekvensen var, at vi var nødt til at sætte skatten op til det niveau, hvor den ligger nu. Det er et politisk valg, som jeg står helt på mål for, siger han.

Personalemangel

Læg så hertil de store udfordringer, som venter forude i de kommende år.

– Her springer demografien i øjnene. Alle kommuner i Region Sjælland kan de næste 10 år se frem til flere plejekrævende ældre, og på landsplan ligger Stevns i den dårligste halvdel. Samtidig presses vi af, at det er blevet sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere – det gælder især på ældreområdet, men også i daginstitutionerne, siger Steen S. Hansen.

Han understreger, at Stevns Kommune ikke har råd til at hæve stedtillægget, som nogle rigere kommuner gør. Men tilføjer, at det heller ikke hjælper på langt sigt at konkurrere på lønnen.

– Vi skal i stedet kigge på arbejdsforholdene. Kerneopgaven for en sosu-assistent er ikke at udfylde skemaer til mere dokumentation, men at frigive arbejdstid til kerneopgaverne. Og så kommer vi til at have en dialog med de faglige organisationer, om vi kan få flere deltidsmedarbejdere op på fuld tid, siger han.

Appel til de frivillige

I valgkampen lød der flere kritiske røster over den faglige og sociale standard på plejecentrene, som ikke er høj nok.

– Det skal vi arbejde på at forbedre. Vi skal have en snak om, hvorvidt det er et generelt problem eller enkeltstående tilfælde. Vi har problemer med at rekruttere personale i øjeblikket, men samtidig må vi appellere til civilsamfundet. Jeg anerkender den store, frivillige indsats, som udføres mange steder på Stevns. Men vi er nødt til at diskutere, hvordan vi får genetableret de støtteforeninger, som tidligere fungerede omkring vores plejecentre, siger Steen S. Hansen.

Bedre psykiatri

Han nævner flere af de store arbejdsområder, som venter forude i Social og Sundhedsudvalget: genoptræningen, hvor kravet er hurtigere hjemtagelse af egne borgere, der har været indlagt på sygehus, og handikapområdet, hvor det er vigtigt at »kigge hele vejen rundt« og ikke kun have øjnene rettet mod de synlige, fysiske handikap.

– Jeg er meget optaget af vores indsats i psykiatrien. Det er vigtigt, at vi også når ud til dem, der står i periferien af behandlersystemet. De, som ikke altid råber højest, men som går og har det skidt med sig selv. Her er det vigtigt, at folk inden for målgruppen har mulighed for at mødes med ligesindede. Medicin kan gøre noget godt, men det er vigtigt, at de, som har diagnosen, føler, at de ikke bliver overset. Der er noget galt, når unge mennesker ikke føler, at de slår til, og begynder at gøre skade på sig selv. Vi har en perfekthedskultur, hvor selv et 12-tal ikke er godt nok, og det skaber nogle ofre. Dem er vi nødt til at gøre en aktiv indsats for at samle op, siger Steen S. Hansen.

Varm mad på plejehjem

En af de bundne opgaver, som kommer i løbet af valgperioden, er opførelsen og ibrugtagningen af det nye plejecenter i Store Heddinge. Om alt går vel, bliver det Steen S. Hansen, der kommer til at indvie det.

– For min skyld kan vi godt kalde det et plejehjem, som flere har foreslået. De mennesker, der skal bo der, får jo et nyt hjem, når de flytter ind. Men navnet alene gør det ikke. Nogle mener, at det kommer, hvis vi bare laver den varme mad på stedet. Jeg er ikke sikker på, at det er så enkelt. Men nu laver vi en beregning af, om det kan lade sig gøre, og hvad det koster. Og så må vi spørge, om vi hellere vil bruge pengene på det frem for f.eks. mere personale, siger han.

Her har han tilsyneladende truffet sit valg:

– For mig er det centrale i diskussionen, om vi har det antal pladser, som der er behov for – og at det er de rigtige pladser. Vi ved, at der allerede i dag er mange beboere på de somatiske pladser, som er ramt af en eller anden grad af demens. Jeg er optaget af, at vi kan give det bedste tilbud til vores ældre medborgere, siger den nye udvalgsformand.

Social og Sundhedsudvalget består i denne valgperiode af fem medlemmer, der alle er nye i udvalget:

  • Steen S. Hansen (S) (formand)
  • Tim Christensen (S)
  • Karsten Skov (V)
  • Martin Henriksen (DF) (næstformand)
  • Sejer Folke (EL)

Skriv en kommentar