(Last Updated On: 3. maj 2022)

Stevns: I sidste uge tikkede flere nyheder ind, som har stor betydning for Østbanen, der over en samlet strækning på 50 kilometer årligt transporterer omkring en million togrejsende rundt i kommunerne Stevns, Faxe og Køge.

Skinnenettet er efterhånden så nedslidt, at renoveringen af Østbanen ikke kan skubbes meget længere. Togskinnerne er efterhånden i så dårlig en forfatning, at det har været nødvendigt at reducere både vægt og fart på togene. Passagerne har de sidste år oplevet, at antallet af sæder i toget er blevet reduceret samtidig med at rejsetiden er blevet forlænget med nedsat kørehastigheden.

Bliver dobbelt så dyrt

Den ene nyhed var noget af en bombe. I et notat fra trafikselskaberne Movia og Lokaltog til Region Sjællands Forretningsudvalg fremgik det, at renoveringsprojektet nu forventes at blive mere end dobbelt så dyrt som tidligere estimeret.

De første tilbud, der er indløbet på renoveringen af skinnenettet beløber sig nemlig til op imod 1,1 millioner kroner. Region Sjælland har hidtil arbejdet med en forventet omkostning på 510 millioner kroner.

Årsagen til de høje bud er ifølge Movia og Lokaltog, at der er stor travlhed i hele anlægsområdet, og det gælder også entreprenører indenfor jernbaneområdet, som både i indeværende og i 2023 har travlt med andre opgaver, heriblandt jernbanen mellem Ringsted og Femern. Samtidig opleves store prisstigninger på råvarer og energi, hvilket også præger mange andre brancher og byggerier.

Region Sjælland vil sammen med Lokaltog nu se på mulige løsninger, som kan reducere prisen. Bl.a. vil Lokaltog frem til 1. maj gå i forhandlinger med budgiver for at opnå prisreduktion og desuden skal der ses på, om udbuddet kan skæres til, så det bliver billigere.

416 mio. kr. fra Christiansborg

Den anden nyhed var til gengæld af den positive slags, og så var den længe ventet. For onsdag blev der – efter mange måneders venten – givet tilsagn fra Christiansborg om, at der nu bliver afsat penge til renoveringsarbejdet.

På Christiansborg forhandlede forligskredsen bag transportforliget i sidste uge om puljen til nedslidte lokalbaner og det blev besluttet, hvordan de 700 millioner kroner skal fordeles.
416 millioner kroner tildeles Østbanen, og i Region Sjælland modtages aftalen med glæde men også med dybe panderynker af bekymring for de stigende bygge- og anlægspriser landet over, fremgår det af en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

– Det er glædeligt, at puljen nu er fordelt, og at en stor del af pengene går til Region Sjælland. Vi har i meget lang tid kæmpet for at redde Østbanen, og opgaven har taget meget af min vågne tid. Der er dog stadig en stor opgave foran os på grund af stigende priser. Da vi begyndte kampen for Østbanen, så vi ind i en pris på 510 millioner kroner inklusiv et usikkerhedstillæg på 30 procent til at tage forbehold for prisstigninger. Det beløb er i mellemtiden steget til mere end det dobbelte på grund af de stigende priser, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Selvom regionen ikke er i mål med en samlet finansiering, så er arbejdet for Østbanen ikke spildt, lyder meldingen fra Jacob Jensen, der er 2. næstformand i Region Sjælland.

– Jeg vil gerne på vegne af hele Regionsrådet sige tak til alle de borgere, politikere, kommuner og organisationer, der har kæmpet sammen med Region Sjælland for Østbanens fremtid. Det har været helt afgørende for, at vi har fået en stor del af infrastrukturpuljen. Vi vil nu arbejde videre for endeligt at sikre Østbanens fremtid, siger Jacob Jensen.
rmh

Fakta

  • Sporrenoveringen af Østbanen blev i 2020 vurderet til at koste ca. 510 mio. kr.
  • Folketinget indgik den 28. juni 2021en aftale om infrastruktur, hvor der blev afsat en pulje på 700 mio. kr. til investeringsefterslæbet på lokalbanerne.
  • Puljen er nu fordelt og Region Sjælland modtager 416 mio. kr. som et bidrag til sporrenoveringen af Østbanen samt andre investeringer i lokalbanerne frem til 2025.
  • Regionerne kan i dag låne penge over 25 år til lokalbaneinvesteringer. Det har været et ønske, at det blev forlænget til 40 år.
  • Region Sjælland skal frem mod 2035 investere ca. 3,6 mia. kr. i lokalbanerne (2021 priser).

Kilde: Region Sjælland

Skriv en kommentar