(Last Updated On: 12. juli 2021)

Gadekæret i Højerup er i dag vokset godt til med dunhammere og andet grønt. Her er også åkander, ænder, guldfisk og koldkarper – grønne frøer og en blishøne er også set i år. Og på bunden ligger et tykt lag slam, som nu skal fjernes og køres væk. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Højerup: Lige op til sommerferien tikkede en rigtig god nyhed ind til Højerup Borgerforening om bevilling af godt en halv million kroner til forskønnelse af byens gadekær.

Foreningens formand, Anita Pedersen, har tidligere i år udfærdiget og fremsendt en ansøgning om ’Fremtidens Gadekær i Højerup’ til Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje, under kategorien ’Projekter i områder med landvindmøller’. Ansøgningen røg igennem nåleøjet, for den 24. juni kom der positivt svar til formanden med tilsagn om støtte på ialt 530.250 kroner.

Anita Pedersen og den øvrige bestyrelse i Højerup Borgerforening glæder sig over den fantastisk flotte donation, og efter sommerferien går forskønnelsesarbejdet for alvor i gang.

Byens samlingspunkt

Kort fortalt handler projektet om at få Højerup Gadekær og omgivelserne forskønnet og renoveret til gavn for byen og turisterne i området.

’Gadekæret har altid været byens samlingspunkt til skøjteløb, sejlads med modelskibe, fange haletudser og smådyr samt fiskeri efter sølvkarusser. Nu er der intet liv i selve vandsøjlen. Derfor ønskes en oprensning af kæret for herigennem at sikre en biologisk balance, med en ny bred trappe til vandspejl samt opretning af kampestenskant. Der ønskes mindre renoveringsopgaver af tre andehuse, ophæng til en flytbar havn til modelskibe, etablering af tre paddetrapper og opsætning af borde-/bænkesæt. Derudover skal der etableres et automatisk overløbsbygværk til et underjordisk rør, der fører ned til Kirkekæret’, står der blandt andet i ansøgningen.

Fra venstre ses bestyrelsesmedlem i Højerup Borgerforening – Per Jensen, udvalgsformand for PMT – Flemming Petersen og bestyrelsesmedlem i Højerup Borgerforening – Michael Løvendal Kruse ved det ’frodige’ gadekær. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Mange formål

Per Jensen, der er født og opvokset i Højerup og i dag er medlem af borgerforeningens bestyrelse, har fulgt gadekærrets udvikling og brug gennem årene.

– Smeden, som jo var nabo til gadekæret, brugte vandet til at hærde sit værktøj i, for hestene var det et drikketrug, og bønder og senere vognmænd brugte det som vaskehal til rengøring af deres hestevogne og lastbiler. Der var altid liv omkring gadekæret, der både blev brugt som transportvej, vandsted og tingsted, fortæller Per Jensen og han fortsætter:

– Gadekæret blev sidste gang renset op i 1950’erne, og dengang blev der også lavet en kunstig ø. I 1980’erne kvækkede frøerne lystigt, men i 90’erne blev tilstanden forringet.

Han husker også en tidligere beboer i landsbyen, som havde op til 90 gråænder i kæret, og ansatte fra en udenbys maskinstation som skyllede spande, der havde været gift i, når deres arbejdsdag var omme. Kæret er også blevet hjemsted for en del guldfisk og koldkarper, som af forskellige årsager er blevet sat ud af deres tidligere ejere.

Ilt og bakterier var ikke nok

Gadekæret i Højerup indeholder i dag store mængder af slam på bunden, og er flere gange tidligere forsøgt oprenset med forskellige metoder; et arbejde som bl.a. Michael Løvendal Kruse fra bestyrelsen gennem årene har fulgt og været involveret i:

– I nullerne blev der tilført ilt til kæret ved hjælp af luftpumper for derved at brænde slam af, men med tiden blev pumperne slidt op. Min vurdering er, at beluftningen delvist har hjulpet, men det har ikke kunne klare al den slam, der ligger på bunden, forklarer Michael Løvendal Kruse og fortsætter:

– For tre år siden påbegyndte vi så et nyt projekt med tilførsel af naturlige bakterier. Igen er det min vurdering, at det har hjulpet på gadekærets tilstand og klaret vandet meget, men at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt, siger han.

– Der er meget god læring at hente fra de erfaringer, som Højerup har fået gennem de forskellige projekter, konstaterer udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V), som sammen med lokalpressen er inviteret til Højerup for at høre mere om det store gadekærsprojekt.

Han glæder sig på byens vegne og ikke mindst til at følge projektet:

– Selvom gadekæret ikke har samme funktion i dag, som det havde engang, så er det i mange landsbyer et vigtig samlingspunkt for borgerne. Det er en del af byens identitet, siger udvalgsformanden,

Tømmes for planter, vand og slam

Projektplanen er, at det godt 3.800 kvadratmeter store gadekær denne gang skal ’nulstilles’ helt, som Michael Løvendal Kruse kalder det. Det vil sige, at det skal tømmes helt for vand. Slammen på bunden – som ifølge hans vurdering formentlig stadig udgør omkring 600 kubikmeter – skal tages op og køres til deponi. Genfyldningen vil ske med regnvand, bl.a. fra alle husene i den vestlige del

af Højerup, hvis regnvandsafløb blev tilkoblet gadekæret, dengang der blevet lavet separatkloakering i byen.

Forinden skal de mange planter, der for øjeblikket breder sig lystigt i gadekæret, hives op, og kun få af dem vil blive genplantet.

– Hvis der er andre landsbyer, som gerne vil overtage nogle af for eksempel åkanderne, så skal man være velkommen til at rette henvendelse til os i borgerforeningen, siger Michael Løvendal Kruse.

Høring og borgermøde

Men forinden skal projektet behandles i Stevns Kommune og dernæst sendes i fire ugers høring. Det sker på den anden side af sommerferien, hvor også borgerne i Højerup kan forvente at få en indkaldelse til et borgermøde om gadekærets forskønnelse.

– På mødet skal vi have afstemt forventningerne til hinanden, så alle borgere i byen bliver glade for Fremtidens Gadekær i Højerup, slutter Michael Løvendal Kruse.

Projektet forventes afsluttet til næste forår.

I alt var der 221 ansøgere fra hele landet til midlerne fra Landdistriktspuljen, hvoraf 42 projekter på landsplan, heraf 10 på Sjælland, har fået tilsagn om støtte på ca. 13,9 millioner kroner.

De støttede projekter er udvalgt af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen bestående af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Nils Natorp.
rmh

Skriv en kommentar