(Last Updated On: 9. august 2022)

Vilde blomster og høje græsser, bærbuske og frugttræer, krat og bistader, et rigt fugleliv, mange insekter – og tre græske landskildpadder kan man blandt meget andet finde i Brián Åkerlunds tre tønder land store have.

Af Rikke Michael Hansen

Brián Åkerlund lægger græsafklip og ukrudt rundt om bærbuskene. (Fotos: Rikke Michael Hansen)
Biodiversitet: Mellem Magleby og Holtug, på Råmosevej 10, har Brián Åkerlund og hans kone siden 2014 brugt mange timer på deres 15.000 kvadratmeter store grund.

De mange timer i haven bruges ikke kun på havetraktoren eller med hækkeklipperen, for siden familien – der også tæller fire børn, hvoraf to stadig bor hjemme – for otte år siden flyttede fra Nørrebro til Stevns, er fritiden i høj grad gået med at skabe rammerne for et rigere plante- og dyreliv i haven.

Fra fodboldbane til spisekammer

– De tidligere ejere havde en stor fodboldbane på den ene halvdel af grunden med en stor, flad græsplæne og to fodboldmål, mens den anden halvdel var en granplantage. Så vi havde et blankt lærred at gå i gang med, fortæller Brián, der en sommereftermiddag i begyndelsen af juni har inviteret lokalpressen og andre nysgerrige indenfor i sin have for at fortælle om sine indsatser og de erfaringer, han indtil videre har høstet i haven.

Også Kristoffer Schou, som er projektleder på Stevns skaber liv i Stevns Kommune er mødt op til rundvisningen, og han har et ’Stevns skaber liv’-banner med, som viser, at her er en have, hvor beboerne arbejder for at fremme biodiversiteten.

Kræver tålmodighed

At der er kommet mere liv i haven, er Brián ikke i tvivl om:

– Dengang vi flyttede ind, var der to arter af fugle i haven. Nu har vi omkring 22-23 forskellige arter, heriblandt nattergalen, gøgen og natugler. Her er også rådyr og mange forskellige insekter, fortæller Brián, der er født og opvokset i Brønshøj og som altid har drømt om at bo på landet.

Vilde blomster og høje græsser. Bærbuske og frugttræer. Græske landskildpadder og Rucola mellem terrassefliserne. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Og her er mange gode levesteder for insekter og fugle. På store dele af den tidligere fodboldbane vokser det knæhøje græs og flere steder er områder med vilde blomster og staudebede, hvor især bier og brumbasser finder næring.

At skabe mere liv, kræver tålmodighed, for som Brián forklarer, så tager det for eksempel tre år at omdanne et område med græs til et sted, hvor de vilde blomster kan gro.

Men det er ventetiden værd. Haven giver efterhånden et godt udbytte fra egne bistader til honningproduktion, frugter og bær til most og sylt, og året rundt dyrkes der grøntsager og urter, såvel på friland som i de to drivhuse af hhv. glas og polytunnel.

Arbejdet med at udvikle den store grund med mere liv og biodiversitet er ikke sket ud fra en plan.

– Nej, vi havde ingen plan, haven har udviklet sig efterhånden som vi har haft tid og råd. Jeg laver mine egne stiklinger og bytter med andre, og så har jeg lært mig selv at pode. Jeg har 100 æbletræer, 30 pæretræer og 20 kirsebærtræer – og også 40 spiseæbler og 40 cideræbler er på vej, fortæller Brián, der er uddannet tømrer, men nu arbejder som pædagog på Horisonten STU i Store Heddinge – når han altså ikke lige har travlt med havearbejdet.

Brián, der er medlem af DN Stevns og Landsbyforum Stevns, lærer meget gerne fra sig og inviterer jævnligt til arrangementer, hvor man f.eks. kan lære at pode.

Bierne sørger både for velsmagende honning og for den essentielle bestøvning af bl.a. frugttræerne. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Alt bliver i haven

Et af de gennemgående principper i haven er at genbruge naturens egne materialer. Alt, hvad der klippes ned og skæres væk, bliver i haven og indgår i sit eget kredsløb. Grene og kviste bruges f.eks. til naturhegn, mens græsafklip og ukrudt lægges rundt om bærbuskenene.

Kun havegangene bliver slået med havetraktoren, mens det høje græs bliver slået med le. Brændenælder bruges til at lave et udtræk, som kan bruges til at gøde med. Og Brián har opdaget en måde at lave gødningen på, som gør den næsten lugtfri; det er vist noget med sukker og fermentering. Fra naboen er et læs hestemøg, som også bruges til at gøde med.

Et nyt projekt, som Brián glæder sig til at komme igang med er hans nye svampekit, som skal bruges til at dyrke østershatte med.

350 haver tilmeldt

Stevns skaber liv banneret står ved det ene drivhus. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Haven på Råmosevej 10 er langt fra den eneste Stevns skaber liv-have. Kristoffer Schou oplyser, at omkring 350 haver er tilmeldt Stevns skaber liv, som blev igangsat for et år siden.

Stevns skaber liv er et biodiversitetsprojekt, hvor Stevns Kommune sammen med borgerne og gode partnere understøtter endnu mere liv og bedre forhold for god biodiversitet.

Man kan læse mere om Stevns skaber liv på kommunens hjemmeside: stevns.dk/oplev-stevns/stevns-natur/stevns-skaber-liv. Her kan man bl.a. blive klogere på, hvordan man gør sin egen have vildere. Det er også her man kan tilmelde sin have og komme med på kortet over steder på Stevns, hvor der er blevet skabt lidt mere plads til planter og dyr.

Skriv en kommentar