(Last Updated On: 29. januar 2015)

LaeserneSkriverAf: Georg Vad-Nielsen, fmd.

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

Formanden for Transportudvalget udtalte i forbindelse med sit besøg på Stevns, at han havde fået en øjenåbner for trafik på Stevns. Han var inviteret af de to bannerførere for sydlig Stevnsvej (Steen S. Hansen og Mogens Haugaard).

De har sikkert fortalt ham, at løsningen var deres og Køges idé med en ny statsvej ud på Stevns. Men har de også fortalt ham, at sydlig Stevnsvej til ca. ½ milliard kr. kun aflaster Strandvejen og Køge by med ca. 10 % af den samlede Stevnstrafik? Det vil sige, at der stadig holder ca. 18.000 biler på Strandvejen som vil ind i eller gennem Køge by!

I Lørdagsavisen læser man, at Køge Kommune har tænkt sig at lave et havdige som værn mod kommende højvande. Diget skulle starte i Stevns Kommune med passage af havnen og gå mod nord med en cykelsti øverst på diget.

Og så er det man tænker, – hvorfor ikke lave en 2-sporet kørebane også. Det blev foreslået i 2003 på et borgermøde af unge mennesker, som skulle køre på arbejde i Storkøbenhavn de næste 30 år, – 12 år er gået!

En vejforbindelse fra Strandskoven til Køge havn og videre til transportcenter Ølby vil give lastbilerne fri adgang til havnen fra nord og syd og spare rigtig meget kørsel på Ringvejen med tilhørende forurening. Personbilernes østlige passage af Køge by vil ud over en besparelse på kørestrækningen reducere forureningen af Køge kraftigt, da vi har vestenvind ca. 80 % af året. Endelig får Stevns-borgerne den korteste vej ud til motorvejene og den kommende trafikterminal Ølby. Dette vægtes sammen med trafikaflastningen af byområdet højt i en trafik-rapport.

Køge Kommune har indkaldt nabokommunerne til et møde om havdige-projektet. Det er typisk, at der skal en kvinde ved roret for at rydde op i gamle dogmer, stivstikkeri, kommunalt nabofjendskab mv.

Vi må håbe, at de to bannerførere møder op med åbent sind og varetager borgernes interesser frem for egne politiske. I modsat fald kan de se frem til en hård valgkamp næste gang.

 

Skriv en kommentar