(Last Updated On: 8. juni 2021)

Nu vil Stevns og Køge kommune helt droppe en sydlig vej og i stedet undersøge mulighederne for nordligere alternativer. Dette fremgår af et fælles høringssvar, som de to kommuner har udarbejdet, efter at Vejdirektoratets VVM-rapport har konkluderet, at løsning A er en ufarbar vej.

Intentionen er god, men hvis man fravælger den mulighed, som VMM-rapporten har lagt for dagen (løsning B), og det viser sig, at der ikke er et nordligt alternativ, ender man med fugle på taget.
Der er hverken garanti for, at Folketinget vil udvide Vejdirektoratets undersøgelsesmandat, eller for, at de lokalpolitiske vinde bliver ved med at blæse i samme retning. Man risikerer altså at forspilde en chance med det resultat, at der igen går flere årtier, før der byder sig en ny mulighed.

Desuden er det svært at se det realistiske i en vej, der går nord om Vallø Storskov, hvilket formentlig også har været årsagen til, at Vejdirektoratet selvstændigt har undersøgt en linje mod syd.
Udover at en nordlig vej skal gå igennem Valløfredningen, skal vejen passere mellem – og tæt – forbi Vallø Storskov og Dyrehave, hvoraf sidstnævnte er et Natura 2000-område. Områderne i og omkring Vallø Dyrehave har i øvrigt en stor koncentration af beskyttede flagermus, som bevæger sig mellem de to skovområder og dermed hen over en evt. nordlig vej. Endelig vil en nordlig vej skulle krydse Tryggevælde ådal (også et Natura 2000-område), hvor den er bredest.

Meget peger altså på, at man i sidste ende falder tilbage på løsning B som eneste reelle mulighed, men til den tid, vil man sikkert være tvunget til at skyde en hvid pil efter projektet.
Jeg håber derfor, at kommunerne vil gøre sig lidt flere overvejelser, inden de fravælger en mulighed, som rent faktisk kan lade sig gøre, og som også har mange fordele.

Løsning B vil komme de mere fjernere dele af Stevns til gode og vil falde som regn på en tør Stevnsk mark, da den vil få et højt udviklingspotentiale i landsdelen til at blomstre.

Dennis B. Rasmussen
Kildegårdsvej 5
Hellested

Skriv en kommentar