(Last Updated On: 16. december 2020)

Fødselsdagsportræt

Fødselaren Inge Milbrat da hun aktionerede for bedre handicapadgang til apoteket og biblioteket i Strøby Egede. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Søndag den 13. december kunne Stevns’ navnkundige politiske ildsjæl, Inge Milbrat, fejre 80 år, ligesom H.K.H. Margrethe II kunne i 2020.
Og selv om Inge Milbrat er ligeså velklædt som Dronningen, så er hun mere rebelsk end monarken.

En politisk ildsjæl

Det vil kræve en mindre erindringsbog at fortælle om alle de gøremål, som Inge Milbrat har engageret sig gennem otte årtier, men hun har været vedholdende og lokal aktiv i mands minde.
Den tidligere lægesekretær fra Køge Sygehus blev lokalpolitiker i 1997, hvor hun opstillede for Venstre i daværende Vallø Kommune, og hurtigt fik hun skudsmålet åben, ærlig og slagfærdig.
Det blev til mange udvalgsmøder i f.eks. Økonomiudvalget og i Social og Sundhedsudvalget, kontakt til lokalbefolkningen, især i Strøby Egede, hvor hun stadig bor, og efter en pause i det politiske kom hun tilbage med fynd og klem i 2015, da partifællen Flemming Petersen valgte at nedlægge sit mandat.

Arbejdet for de ældre

Det blev til en turbulent periode for både Stevns og Inge Milbrat, da hun i 2016 blev tungen på vægtskålen i sagen om fredningen af Stevns Klint, hvor hun stemte mod sit parti, for integritet har altid været Inge Milbrats kendetegn. ”Jeg har stemt med hjertet”, sagde hun dengang.
Og hun har altid haft hjertet med sig i sit lokalpolitiske arbejde, hvor hun bl.a. var med til at stifte Ældresagen i Vallø i 1995, og satte sig i formandsstolen i 2013.
Da Venstre kom ud i en intern storm i 2017 valgte hun at følge tidligere borgmester Mogens Haugaard og stille op for Nyt Stevns, for tidligere i 2020 at forlade denne lokalliste og blive medlem af Det Konservative Folkeparti.

Det med storken

Inge Milbrats hjerte banker for det sociale, så socialkonservativ passer hende nok godt, og så sent som i 2017 startede hun en indædt kamp for bedre handicaptilgang ved bl.a. biblioteket i Strøby Egede, som hun fik gennemført året efter.
Hun har også engageret sig i bevarelsen af Strøbyhjemmet, og i arbejdet for bevarelse af Tryggevælde- og Stevns Ådals kultur- og naturværdier, og ikke mindst bestræbelser på, at forbedre ynglemulighederne for storken her i området, og mon ikke der er mange, som netop takker storken for at have bragt Inge Milbrat midt i blandt os.

sky

Skriv en kommentar