(Last Updated On: 16. maj 2019)

Sognepræst Eigil Andreasen holder afskedsgudstjeneste på Kr. Himmelfartsdag den 30. maj kl. 14 i Lille Heddinge Kirke.
(Foto: Klaus Slavensky)

Lille Heddinge: Sognepræst Eigil Andreasen stopper efter over 25 år i embedet, og holder afskedsgudstjeneste i Lille Heddinge Kirke på Kr. Himmelfartsdag den 30. maj. Kl. 14.

Dannelse som vejviser

Egil Andreasen har ikke altid været præst. Han er uddannet lærer i 1971, og havde sang og musik som hovedfag.

Flygelet i præstegården er nu væk, men det vidnede om at musikinteressen holder ved, og at han har taget sangundervisning, kan hans kirkegængere nok bekræfte.
23 år blev lærergerningen til før teologistudiet tog over. Han gik fra en dannelsesinstitution til en anden, fra folkeskolen til folkekirke, og han er dybt optaget af det folkelige, og af Grundtvig som en af grundlovsfædrene.

Er flyttet til Langeland

Det historiske holder han stadig fast i, og det er en af de mange ting, som Eigil Andreasen nu kan bruge mere tid på.

– Jeg er såmænd allerede flyttet til Tranekær på Langeland, fortæller han om slotsbyen, som har en gotisk kirke 1450, og dermed nogle århundrede yngre end den romanske Lille Heddinge Kirke fra 1150-1200, som har været Eigil Andreasens arbejdsplads siden 1992.

– Nu skal jeg indhente læsning af historiske bøger, den nye teologiske litteratur og også skønlitterære bøger.

Fortid i flåden

Han er dog ikke kun en bogorm. Fra 1993-2012 har han været orlogspræst i flåden.

Han har sejlet med korvetten Olfert Fischer til den persiske bugt for at støtte den amerikanske og britiske anførte invasion af Irak. Været ombord på ledsagerskibe for at beskytte nødhjælp mod pirater ved Afrikas Horn, og han var også med på den tredje Galathea-ekspedition med skibet Vædderen.

Derfor vil søværnet og marineforeningen deltage i hans afskedsceremoni med faner.

Musik og korsang

Og hvad skal så tiden gå med på Langeland?

– Jeg skal spille musik, øve klaverspil, siger kulturmennesket Andreasen, som også vil lære at spille bridge og gå ud i lokalområdet, fortæller han, som siden 1972 har valfartet til København for at høre torsdagskoncerter, og det vil han fortsætte med. Han har også været medlem af Koncertforeningens Kor, men nu vil han finde et kor på Langeland.

Stevnsbladet har researchet lidt for Eigil Andreasen, og kan oplyse at der findes adskillige kor, bl.a. Rebellens Kor, som nok passer hans gemyt udmærket.

De sidste konfirmander

Afskedssamtalen er slut, der skal skrives i 17 unge konfirmanders bibler, og snart er det også slut med at stå på prædikestolen, med mindre han bliver gæsteprædikant på Langeland.

– Nu skal jeg begynde at gå i kirke igen, på tilhørerpladser, tilføjer han beskedent.

Og man skal heller ikke forvente fokus på andet end en “helt almindelig gudstjeneste” den 30. maj.

Men efter han har sendt Kristus til himmels, er der samme dag en mere jordisk reception kl. 15 for Eigil Andreasen i Sognehuset i Lille Heddinge.

sky

 

Skriv en kommentar