(Last Updated On: 15. september 2022)

Lokaltog A/S sælger Rødvig Station og banestrækningen syd for Vemmetoftevej til Stevns Kommune og overtager til gengæld arealet, hvor den nye station skal ligge, fra kommunen. Den gamle station sættes til salg.

Rødvig: Stevns Kommune har indgået en købsaftale med Lokaltog A/S, der bedst kan betegnes som et mageskifte.

Centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen fra Teknik & Miljø i kommunen oplyste på borgermødet på Harmonien, at Stevns Kommune overtager Rødvig Station og strækningen mellem den gamle og den nye station, når sidstnævnte tages i brug – forventeligt i december 2024.

Til gengæld har kommunen solgt arealet, hvor den nye station og den tilhørende parkeringsplads skal anlægges nord for Vemmetoftevej, til Lokaltog A/S.

Stevns Kommune overtager Rødvig Station og banearealet foran den fra Lokaltog A/S. Stationsbygningen skal sælges, men hvad der skal ske med resten, bliver op til borgerne at komme med et bud på. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

– I første omgang bliver den gamle station stående, som den er, ligesom de i alt 700 meter skinner (inklusive vigesporet på Rødvig Station, red.) ikke pilles op. Hvad der skal ske med området og den grønne kile, hvor skinnerne ligger, bliver op til jer at komme med et bud på, inden der i sidste ende træffes en politisk beslutning, sagde kommunens tekniske chef til forsamlingen.

På et spørgsmål fra forsamlingen understregede Birgitte J.T.K. Nielsen, at det ikke indgår i kommunens aktuelle planer at bygge boliger på banearealet. Det skyldes bl.a., at grunden er forurenet, men forureningen ligger under jorden og kan håndteres, sagde hun.

Centerchefen understregede, at den gamle station ikke skal rives ned, men sættes til salg. Provenuet ved salget er med til at finansiere kommunens andel af udgifterne ved at anlægge den nye station.

– Byggeriet af den nye station koster i alt 30,4 millioner kroner. Der er noget besparelse i de togoverskæringer, som nedlægges, de 700 meter spor, som ikke skal renoveres, samt salget af Rødvig Station. Det er disse besparelser, som modregnes, og som gør, at den samlede pris ligger omkring 22 millioner kroner, siger Birgitte J.T.K. Nielsen til Dagbladet.

Stevns Kommune indgik for to år siden en aftale med Region Sjælland om, at de to myndigheder deler udgifterne til anlæg af den nye station med 50 procent til hver. Aftalen er betinget af, at der bliver lagt nye skinner på Østbanen.
hfi

Skriv en kommentar