(Last Updated On: 8. juni 2021)

En epoke er slut: Efter et helt menneskeliv i de grundtvig-koldske skoler tjeneste forlader Hans Jørgen Karlshøj-Andersen nu formandsposten i bevidstheden om, at Gymnastikefterskolen Stevns er i god gænge. Ledetråden for skolemanden er, at dannelse af det hele menneske altid går forud for krav om højere faglighed.

Af Henrik Fisker

– Hans Jørgen er manden, der sidder på sin traktor og tænker store tanker. Han er en meget iderig og visionær formand, som altid møder op på skolen med glød i øjnene og ild i sjælen. Men han respekterer altid det armslængdeprincip, der bør være mellem skolens bestyrelse og ledelse, lyder skudsmålet om formanden fra forstander Carlo Mathiassen. (Foto: Henrik Fisker)

Boestofte: Dagen efter interviewet ringer Hans Jørgen Karlshøj-Andersen til redaktionen.

– Nu husker du at få med, at jeg også er landmand? Jeg passer min gård og er jo ikke uddannet inden for skoleverdenen, siger han.

Jovist, Hans Jørgen Karlshøj-Andersen er femte generation på slægtsgården: Karlshøj, som hans tipoldefar: Rasmus Nielsen flyttede ud fra Lyderslev i 1833. Selv har han aftjent sin værnepligt i landbrugets organisationer. Her var han kendt som en foregangsmand, der trods sit lidt underspillede væsen har sine meningers mod og ved, hvordan man skal sætte en dagsorden.

Men det er ikke hans rolle i landbruget, som er omdrejningspunktet i denne artikel. Det er derimod Hans Jørgen Karlshøj-Andersens livslange engagement i skolelivet, som mandag aften sluttede ved aflæggelsen af sin sidste beretning som formand for Gymnastikefterskolen Stevns.

Han har siddet i bestyrelsen siden 1992, hvor han afløste Steffen Nordgaard, og på formandsposten siden 2001, da Lars Asserhøj takkede for at hellige sig det politiske arbejde som borgmesterkandidat.

Læs hele artiklen i ugens udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar