(Last Updated On: 24. maj 2019)

Folkeskolen er den vigtigste samfundsbærende institution, vi har. Den er uundværlig, hvis børn i Danmark skal dannes og uddannes på tværs af det, der ellers kan skille os ad. Socialdemokratiet prioriterer denne opgave meget højt, men det lykkes desværre ikke altid i tilstrækkelig grad. Flere børn henvises til specialtilbud. Det presser den kommunale økonomi, både nu men også på længere sigt.

Der er brug for en folkeskole, hvor trivslen er i top og alle elever får god undervisning og skoledage, der er motiverende og varierede. Og der er brug for en folkeskole, hvor medarbejderne oplever et godt arbejdsmiljø, at de lykkes med deres opgave og kan bringe deres professionelle dømmekraft i spil. Det er nøglen til en folkeskole, som nyder bred opbakning og er forældrenes naturlige førstevalg. Det kræver en styrket økonomi til landets folkeskoler. Den økonomi skal findes et sted.

I Danmark er der frit skolevalg. Som socialdemokrater bakker vi op om det frie skolevalg.

Udviklingen har dog vist et skred væk fra folkeskolen til de frie grundskoler. Derfor er der behov for at problematisere årsager til og konsekvenser af denne udvikling. Antallet af frie grundskoler er stigende, mens antallet af folkeskoler falder, og samtidig er der en forskel på den opgave som de frie grundskoler løfter sammenlignet med folkeskolerne. De frie grundskoler er fritaget fra en række statslige krav om deltagelse i nationale test, dokumentationskrav og tilsyn, krav om faglig progression, minimum timetal, digital dannelse osv.  

I 2010, i forbindelse med indgåelse af ”Aftale om genopretning af dansk økonomi”, reducerede VK-regeringen tilskuddet til de frie grundskoler med 1% om året, fra en koblingsprocent på 75 til 71. Argumentet var bl.a., at de frie grundskoler har større frihedsgrader end folkeskolen, herunder bedre muligheder for at vælge, hvilke og hvor mange elever de optager.

Det reducerede ikke antallet af frie grundskoler, tværtimod. Det frygter vi heller ikke sker denne gang, selv om vi da godt forstår, at man nødigt vil af med det øgede tilskud, som VLAK-regering har gennemført. Vi er imidlertid overbevist om, at folkeskolen trænger mest til et løft, og at de frie skoler kan klare sig med den koblingsprocent på 71, som Socialdemokratiet nu har foreslået, der vendes tilbage til.

I Socialdemokratiet lokalt sætter vi stor pris på de frie grundskoler vi har i området.

Tanja Larsson
Socialdemokratisk folketingskandidat
Stevns og Faxe Kredsen

Skriv en kommentar