(Last Updated On: 15. december 2020)
Jeg har med stor interesse læst artikel i Dagbladet tirsdag den 8. december ’Strid om en sti til bussen’ (artiklen kan også læses i ugens udgave af Stevnsbladet, red.)

Jeg vil nu vælge at kalde det en “strid om sund fornuft”, mangel på forståelse og udviklingsmuligheder for Nicolinelund, og hvad det gør ved mennesker.

Vi hører som sædvanligt den samme sang fra udstykker og formanden for grundejerforeningens bestyrelsen, omkring lokalplaner og servitutter.

Det er fuldstændig rigtigt, at der er lokalplaner og servitutter på rigtigt meget og også alt for meget, men det vidste vi, og det er alt sammen OK, men der kan, hvis man vil, gives dispensation og ejeren af servitutterne kan ophæve disse, hvis de ikke længere giver mening eller de strider mod sund fornuft.

Jeg kan nævne mange ting, som vi er blevet lovet, men lad os koncentrere os om det relevante, nemlig den nemme udgang til enten Hybenrosevej eller Stevnsvej.

For lige at sætte det lidt i perspektiv skulle alleen være hovedåren for alle grundejere, her i blandt de ældre og handicappede, som nemt og bekvemt skulle kunne komme ud til offentlige transportmidler.

Grundejerforening afsætter årligt 15.000 kroner til vedligehold af vores flotte allé, men man kan som ældre og handicappet ikke gå der oppe, da man valgte at gå fra belægning asfalt til græs, som på ingen måde er handicapvenligt

Vi håber, at nogen kan forklare, at det er en god ide at afsætte 15.000 kroner årligt til vedligehold af noget, som ikke kan og må benyttes, da udstykker har indgået individuelle aftaler med en række naboer til alleen for at få solgt grundene.

Vi er jo ikke dumme, så vi har selvfølgelig været i kontakt med kommunen, og kommunen vil meget gerne samarbejde.

Kommunen er bekendt med de dårlige forhold for ældre og handicappede i Nicolinelund, men kommunen kan desværre ikke hjælpe os, da det er privat område. (Dog har vi til glæde for fremtidige borgere i Stevns kommune opnået, at sådan elendige stier og veje samt belysning ikke vil forekomme fremadrettet i nye udstykninger, uanset om det er privat eller offentligt).

Kommunen har tilbudt os at give dispensation til lokalplanen med hensyn til udgang til Stevnsvej eller Hybenrosevej, det kræver blot en ansøgning fra udstykker, men da udstykker på ingen måde er samarbejdsvillig hverken omkring dette eller så mange andre sager, så have vi håbet på, at grundejerforeningen trådte i karakter, for de har tidligere sagt, at de vil gøre alt, hvad de kan for ældre og handicappede i Nicolinelund, de er også selv interesseret i en sti ud, hvis mulighederne er til stede.

Det er direkte nedsættende og en hån over for ældre  og handicappede i Nicolinelund, når udstykker udtaler, at det er lykkes at få den sydlige gangsti i niveaufri adgang til Stevnsvej, når stien på ingen måde er handicapvenlig, den er ikke lavet færdig efter 5 år, der er ingen belysning og den er så smal, at man ikke kan passere hinanden, skamfuldt. Jeg synes, at udstykker skulle tage kontakt til handicaprådet i kommunen, hvis de mener, at jeg ikke har ret i min påstand. Endvidere forstår jeg ikke, at man kalder den den sydlige, når det er den eneste der er, så en betegnelse om sti havde været tilstrækkeligt.

Nej, det hele handler om egensindighed og mangel på forståelse på mennesker, ingen ide om hvilken udvikling grundejerne ønsker.

Ja, det er fuldkommen rigtigt, når Gunvar Hansen fremfører, at de aktører, som skulle sælge grundene have en “aktiv livlig fantasi”, da de fortalte om den store udvikling, som området stod over for, den hoppede vi desværre også på, som så mange andre, som åbenbart har købt på forkert præmis.

Alle aktører har solgt på falske forudsætninger, og nu står vi i det dilemma, at vi ikke kan komme herfra igen, uden at miste penge på boligen, da omstændighederne har gjort det rigtigt svært at sælge sin bolig i Nicolinelund, hvilket direkte skyldes udstykkers arrogance og mangel på samarbejde.

Allan Olsson
Nicolinevej 69
Strøby Egede

Skriv en kommentar