(Last Updated On: 16. februar 2021)

Spørgelysten var stor og stemningen overvejende positiv, da to udvalgsformænd holdt digitalt borgermøde for 60-70 nysgerrige deltagere, som gerne ville vide mere om Stevns Kommunes visioner for byudviklingen omkring den nye sportshal i Store Heddinge.

Af Henrik Fisker

Store Heddinge: Formen var ny, da Stevns Kommune onsdag aften i sidste uge holdt et timelangt borgermøde på Facebook i mangel af muligheden for at samle borgerne fysisk. I mødeindkaldelsen hed det lakonisk, at borgerne selv måtte sørge for kaffe og blødt brød, når de to udvalgsformænd: Mikkel Lundemann Rasmussen (K) fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme og Flemming Petersen (V) fra Plan, Teknik og Miljø tegnede og fortalte om kommunens nye visionsplan for området omkring den nye Stevnshal.

De to mødeledere havde placeret sig foran en fotostat af Stevns Klint med Fyret knejsende på toppen indrettet som et andet filmstudie på borgmesterkontoret. Fra denne placering berettede de om de mange tanker og drømme om, hvordan den østlige del af Store Heddinge kan komme til at se ud i fremtiden – og understregede flere gange, at intet er besluttet endsige bevilget endnu, bortset fra selve hallen, der ifølge planen står klar til indvielse før næste vinters indendørssæson.

Råskitsen for visionsplanen, der giver et bud på Store Heddinges østlige bydel i fremtiden. (Kort: Stevns Kommune)

Det digitale borgermøde havde lige efter starten kl. 19 omkring 90 deltagere på Facebook, men en del faldt dog hurtigt fra, så antallet stabiliserede sig på et niveau, der lå og svingede mellem 60 og 70. Da der blev åbnet op for spørgsmål, som borgerne kunne skrive i kommentarfeltet, stod det klart, at mange af deltagerne selv er aktive brugere af sportsfaciliteter, og at de generelt var positivt indstillet over for den ambitiøse visionsplan, som blev godkendt af et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen. Kun Dansk Folkeparti stemte imod.

Helheden er afgørende

Flemming Petersen slog i sine indledende bemærkninger fast, at »en vision er et sted, hvor vi gerne vil nå hen«. Mikkel Lundemann Rasmussen tilføjede, at planen skal understrege hovedprincipperne for området: at der skal være en sammenhæng mellem områdets enkelte dele, så de ikke formerer sig ved knopskydning.

– Ambitionen er at skabe en topmoderne sportspark for både foreningerne og den enkelte motionist, fastslog han.

I den forbindelse gentog de to udvalgsformænd flere gange, at der undervejs i processen er brugt store kræfter på at diskutere placeringen af den nye hal.

– Det enkleste havde sikkert været at bygge hallen samme sted, som den gamle ligger på. Men efter at have talt med brugerne blev vi klar over, at vi gerne ville skabe noget mere. Både i form af større sikkerhed, når man færdes på området rundt om hallen, og ved at skabe bedre mulighed for at samle en række faciliteter i et integreret område. Det kræver politisk mod, men det har der heldigvis været vilje til, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Mange muligheder

De to udvalgsformænd gennemgik på skift de mange nye tiltag, som visionsplanen indeholder. Blandt dem er en skaterbane og et udendørs svømmebassin (friluftsbad) baseret på bæredygtige principper. Heri ligger formentlig, at vandet ikke vil blive varmet op. En paddlebane står også på ønskelisten – desuden nævnes et beach volley-anlæg, et klatretårn, en atletikbane, petanquebaner og en ekstra fodboldbane. I Munkehaven er der ambitioner om en udendørs scene, hvor »Danmarks bedste musikskole« kan holde udendørs koncerter. Det hele skal bindes sammen af et stisystem, der skal binde parkområdet tættere sammen med bymidten, for tanken er, at så mange som muligt skal bevæge sig hen til området til fods eller på cykel.

Måske kommer der en skaterbane i området omkring den nye Stevnshal. (Modelfoto: Colourbox)

Kommer de alligevel i bil, skal de parkere syd for den nye hal – omtrent ud for svømmehallen – og så gå det sidste stykke. I den forbindelse overvejes en ny omfartsvej, der kan komme til at lægge en ring øst for Store Heddinges nuværende bygrænse og i princippet forbinde Højerupvej og Sigerslevvej. Om den bliver til noget, er op til Kommunalbestyrelsen, når stregerne skal trækkes i kommuneplanen.

Detaljer kommer senere

Undervejs kom der mange spørgsmål fra borgerne, der fulgte med foran skærmen. Flere spurgte ind til, hvor hurtigt visionsplanen kan føres ud i livet.

Svaret var, at det kan tage år, før alle dele er gennemført, og undervejs kan meget være ændret.

– Planerne skal udføres i etaper, og der kan komme nyt til. Men der er ikke noget, som bliver gennemført uden en løbende inddragelse af borgere og interessenter. Derfor vil der komme nye borgermøde og nye høringer hen over de kommende år, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Munkegårdens endeligt?

Mere opsigtsvækkende for nogle deltagere var det muligvis, at Munkegården risikerer at blive jævnet med jorden i den store visionsplan. Bygningen – der ejes af kommunen – har fungeret som fritidshjem, og ikke mindst ældre borgere husker, at de som unge har danset i pavillonen til mangen et lørdagsbal. Bygningen har været hærget af brand flere gange og er blevet renoveret, men nu synger den muligvis snart på sidste vers.

– Ja, hvis vi virkelig vil noget med området, skal vi tænke nyt. Men vi fjerner ikke Munkegården, før vi har noget nyt, der er bedre, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Tanken om at rive bygningen ned er begrundet i ønsket om at forbinde den nye sportshal og svømmehal med Munkehaven og de aktiviteter, som planlægges her. En borger, hvis navn ikke blev oplyst, foreslog dog at beholde Munkegården og at indrette den til café som en del af Munkeparken.

Mens vi er ved de eksisterende bygninger i området, spurgte Josefine, hvad der skal ske med Store Heddinge Boldklubs klubhus:

– Vi kommer ikke til at fjerne klubhuset, med mindre SB kan se sig selv i en ny og bedre løsning. Vi er meget opmærksomme på det unikke miljø, der hersker omkring klubhuset, men måske kan vi sammen finde en løsning, der er mere tidssvarende, lovede Mikkel Lundemann Rasmussen.

Skriv en kommentar