(Last Updated On: 1. marts 2022)

”Kommunalfuldmagtsreglerne er de almindelige kommunalretlige grundsætninger om, hvilke opgaver kommunerne må varetage. Hovedreglen er, at en kommune ikke må låne lokaler ud til borgere og virksomheder. Det skyldes, at kommunen, igen som hovedregel, ikke må begunstige enkeltpersoner, grupper af enkeltpersoner og private erhvervsdrivende, men reglen kan fraviges, hvis kommunen selv har interesse i at låne lokalerne ud. Hvis en kommune har lokaler, som den ikke bruger i kortere eller længere tid, kan den i begrænset omfang leje lokalerne ud. En kommune ejer så mange bygninger og lokaler, at udlejningen kunne blive en meget omfattende aktivitet og dermed et problem for det private erhvervsliv. Derfor skal kommunens udlejning være i begrænset omfang og til markedsprisen.”

Indholdet af dette citat fra Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne og regionerne, burde være bekendt for både en tidligere borgmester og et forhenværende folketingsmedlem. En friskole har lejet lokaler, som kommunen har haft interesse i at udleje ”i begrænset omfang”. Kommunen skal bruge lokalerne nu, hvorfor lejen er opsagt med et halvt års varsel. Alt lige efter bogen.

Men så kommer følelserne ind over. Dem har vi alle, og de bringes nu i spil politisk. De onde vil friskolerne ondt, de gode ”kæmper for friskolen”. Det er da til at forstå, eller er det?

Hver ca. hver femte elev går i friskole, det gælder i Stevns som for hele landet. Det ser således ud til, at sol og vind er fordelt ganske godt i vor kommune. Friskolerne indgår allerede naturligt i de lokale skoletilbud, og således har der i årevis været fred og ro omkring vore skoler.

Hvorfor der nu forsøges rejst en debat for eller imod friskoler, må tilskrives et par politikere, som forgæves søger fodfæste i lokalpolitikken. Dem om det. Samarbejdet om en god og tryg skolegang for alle vore børn fortsætter skolerne og de fleste politikere imellem, og de opgaver det giver, løses som hidtil i vanlig fordragelighed ud fra gældende regler og muligheder.

Venlig hilsen
Freddie Petersen
Skansevej 8
Rødvig

Skriv en kommentar