(Last Updated On: 3. december 2019)

Ønsker og håb om oplevelser og tilværelse for alle gamle nu og for os ’kommende’ gamle i fremtiden.

Jeg er en af de pårørende, der er rigtig glad for, at der findes folk og personaler på og omkring plejehjemmene, der gør noget ekstra for vore gamle slægtninge på plejehjemmene i Stevns Kommune. Det glæder mig hver gang, jeg kommer til min 92-årige mor og får fortalt, at hun igen har været på tur (ude og føjte) i den lille bus, som Finn Møller og søn Casper Møller har stillet til rådighed.

Stor tak til Finn og Casper Møller for at disse øjeblikke stadig kan opleves og forhåbentlig kan fortsætte så længe som bil og økonomi holder til det.

Jeg er dog lidt bekymret for det fremtidige frivillige korps, som kommunalpolitikerne så hårdt kalkulerer med at have som backup til diverse hjælpeområder, især når sparekniven nu og i fremtiden svinges. Det er de store årgange, der p.t. er super aktive frivillige i og omkring rigtig mange områder. Derfor beder jeg til, at politikkerne i tide tager højde for, at netop denne store gruppe om 5-10-15 år kan være dem, der har behov for pleje og opmuntring. Har man så frivillige nok?

Nu er det besluttet, at Stevns Kommune skal bygge nyt plejehjem. Det får mig til at tænke: Hvordan kunne jeg tænke mig livet skulle forme sig for mig, hvis/når jeg bliver så plejekrævende, at jeg ikke længere kan klare mig selv. Det bliver jo mig og min generation, der tænkes at flytte ind i det nye plejehjem i Store Heddinge, hvor man selvfølgelig bliver taget imod af et omsorgsfuldt og dygtigt plejepersonale.

Jeg kunne tænke mig, at min bolig var indrettet med separat stue- og soverum, et bad og toilet med god plads til mine hjælpere og et toilet med ’undervognsskyld og lufttørring’, så jeg kan bevare min værdighed – ved ikke at skulle håndteres som en baby. Et ugentligt bad og mulighed for at få ordnet hår, fødder og negle i Plejehjemmets lille salon. At få tandpleje så jeg ikke skal sidde som tandløs uden at smile, dagligt få frisk luft og en tur ud i det blå med bussen og mærke alle årstiderne. Det er, hvad jeg forstår ved en værdig og god afslutning på et langt, aktivt arbejdsliv.

Mange venlige tanker og hilsner

Anna Hansen
Stivangen 4
Store Heddinge

Skriv en kommentar