(Last Updated On: 3. maj 2022)

Endnu en gang har et flertal i kommunalbestyrelsen forspildt en oplagt mulighed for at finde en tilfredsstillende løsning for skytteforeningerne og skydebanen i Store Heddinge.

Den ansvarlige udvalgsformand Bjarne Nielsen (V) tilkendegav, ligesom andre før ham, at han skam rigtig gerne vil finde en løsning. Alligevel afviste han og flertallet at stemme for undertegnedes forslag, som bl.a. indeholdt følgende:

“Forvaltningen skal fremlægge arbejdet (med en ny skydebane) for kommunalbestyrelsen inden, at den gamle Stevnshal rives ned. Herefter træffer kommunalbestyrelsen i samarbejde med de relevante skytteforeninger beslutning om, hvordan vi bedst muligt fastholder og styrker skydesporten i Stevns kommune.”

Til trods for at mit forslag indeholdte et klart budskab om, at forvaltningen, kommunalbestyrelsen og skytteforeningerne skulle samarbejde om en løsning, afviste flertallet forslaget med den begrundelse, at de gerne ville samarbejde med skytteforeningerne. Argumenterne imod er efterhånden tyndslidte. Der er mange ord, og ingen handling. Abespillet fortsætter. Men hvorfor egentlig? Jeg forstår det ganske enkelt ikke.

Jeg foreslog derfor istedet, at kommunalbestyrelsen kunne vedtage et andet forslag (som reglerne giver mulighed for) som i al sin enkelhed netop sagde, at kommunalbestyrelsen forpligtigede sig på at fortsætte drøftelserne om en ny skydebane, når skytteforeningerne selv kom med et forslag. Men selv det kompromisforslag kunne flertallet ikke støtte. Det siger noget om den manglende vilje til at støtte skydesporten i Stevns kommune.

Jeg håber, at et bredt politisk flertal på et tidspunkt kan finde sammen om en holdbar løsning, så det ikke endnu engang bliver ved snakken.

Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Skriv en kommentar