(Last Updated On: 11. august 2020)

Er ved at finder sted i Stevns kommune

Mellem Brinkholmvej og Nimgårdsvej er et lille stykke grusbelagt sti, der fører videre til et meget benyttet stisystem.

Dette stykke sti forsøger kommunen nu at indlemme i grunden, der støder op til, så det ikke længere bliver muligt at benytte for områdets mange gående, cyklister og motionister.

Lukkes stien, vil det få vital betydning for mange bløde trafikanter i Strøby Egede området. Stisystemet benyttes som hovedfærdselsåre, så man undgår at kommen ned på Kystvejen eller op på Stevnsvejen, der jo begge er voldsomt trafikerede. Desuden binder stien de forskellige områder sammen, og giver adgang til den grønne kile.

I området er der tre grundejerforeninger, som tilsammen repræsenterer ca. 4.000 borgere. De er alle enige om, at det ville være en fadæse at lukke omtalte stykke sti og derved forhindre gennemgang fra område til område. De har selvfølgelig indsendt et høringssvar til kommunen, hvori de gør opmærksom på deres synspunkt, nemlig at bibeholde stien som en åben gennemgang. Men det ønsker kommunen ikke at lytte til, for de er ikke nærmeste naboer. Det er det kun de to parceller på hver sin side af stien, der bliver hørt, hvoraf den ene er den, der får jorden lagt ind på sin matrikel. Det er påfaldende, som den slags beslutninger altid forsøges sniges igennem, uden for megen opmærksomhed.

Men den går ikke. Der skal være åbenhed i kommunen, og mulighed og plads til at debattere de ting og tiltag, der berører os alle. Så når 4.000 tusinde borgere ikke må høres, er jeg som politiker nød til at råbe højt, så alle bliver delagtiggjort i de forringelser, kommunen forsøger sig med.

Med venlig hilsen
Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar