(Last Updated On: 9. april 2018)

Stevns: Tirsdag den 17. april kl. 18 til 21 inviterer turismekonsulent Thor Nielsen for anden gang Stevns’ hestefolk til møde i Tinghuset i Store Heddinge for at arbejde videre med at etablere ridestier i kommunen.

– På mødet i marts fik vi inspiration til, hvordan vi kunne arbejde med ridestier, og vi havde en god indledende dialog om mulighederne. Vi inviterer nu rytterne til et opfølgningsmøde, hvor vi kommer til at arbejde med nogle konkrete forslag til ridestier, forklarer Thor.

Første møde vidnede om stor interesse for at etablere ridestier i kommunen. Det er godt, for opbakningen fra de lokale ryttere er afgørende, hvis det skal lykkes at etablere nye ridestier.

– Det kræver en del benarbejde f.eks. i forhold til at lave aftaler med lodsejerne. Derfor skal mødet efter planen munde ud i, at rytterne etablerer nogle lokale ridelaug, hvor de arbejder videre med at etablere stierne, forklarer turismekonsulenten.

Gavner turisme og bosætning

Thor Nielsen har taget initiativ til projektet for at skabe bedre ridemuligheder for de lokale ryttere og for at få del i det voksende marked for hesteturisme.

En analyse fra Dansk Landbrugsrådgivning vurderer, at hesteturisme har en samlet direkte omsætning på 109 mio. kr., og at det er et marked i vækst. Derfor er flere naturskønne kommuner begyndt at fokusere på hesteturisme ved at anlægge sammenhængende ridestier, bl.a. i Ringkøbing-Skjern Kommune, som på et år har besøg af ca. 24.000 turister til hest.

Hvis man har lyst til at deltage i mødet, kan man tilmelde sig til kommunikationskonsulent Signe Kjærbølling på e-mail signe@stevnserhvervsraad.dk eller tlf. 40148916.

(Foto: Stevns Erhvervsråd)

 

Skriv en kommentar