(Last Updated On: 12. maj 2020)

Lokalplanen er nu sendt i otte ugers høring. Det samme er et kommuneplantillæg for parkeringen. Naboerne så gerne at p-pladsen blev gravet ned.

Boesdal: På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet at sende Lokalplan 200 for det kommende besøgscenter og parkeringsplads ved Boesdal Kalkbrud i otte ugers høring.

Det blev ved samme lejlighed besluttet, at der i en eller anden form skal afholdes borgermøde omkring planen, og at mødedatoen bliver den 17. juni 2020.

Et kig ud over Boesdal Kalkbrud, hvor besøgscenteret skal bygges. (Arkivfoto)

Café, picnic og parkering

Lokalplan 200 giver mulighed for etablering af et besøgscenter med cafeområde på maksimalt 1.950 kvadratmeter samt en udvidelse og reorganisering af de eksisterende parkeringspladser samt picnic- og udsigtsområde. Parkeringsarealet er placeret vest for besøgscenter og kalkbrud, så trafikken indenfor kalkbruddet mindstes. Derudover kan der etableres mindre tekniske anlæg, stier og vejadgang.

Lokalplanen skal endvidere sikre områdets naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser samt offentlighedens adgang til området.

P-pladser mindst synlige

Stevns kommune har allerede været i dialog med de nærmeste naboer til det kommende besøgscenter, som dels har haft mulighed for at indsende deres idéer, dels har været inviteret til et møde, der blev afholdt digitalt. Derfor ved man, at der blandt naboerne er et stort ønske om at få parkeringspladserne gravet ned under jordhøjde, så de ikke skæmmer udsigten og bliver det første man ser, når man ankommer til det nye besøgscenter for verdensarven ved Stevns Klint.

– Naboernes ønske om at grave parkeringen ned kan ikke imødekommes. Da det er et fredet område, er det ikke en mulighed. Vi har holdt et møde med naboerne, som foregik i god ånd, og vi er blevet enige om at få lavet en minitrafikplan sammen med borgerne derude, så de kan lufte deres bekymringer, oplyste udvalgsformanden for Plan, Teknik og Miljø (PMT), Flemming Petersen (V).

Han forklarede videre, at der arbejdes med en organisk form og lav beplantning, som delvis vil skærme for parkeringspladsen.

Nyt Stevns’ Mogens Haugaard og Enhedslistens Jan Jespersen talte begge for at grave parkeringsområdet ned, både af hensyn til de nærmeste naboer og af hensyn til gæsternes første indtryk ved ankomst til stedet.

– Besøgscenteret er jo netop placeret nede for ikke at skæmme, så vil det da være ærgerligt, at parkeringspladsen bliver det første man ser, sagde Mogens Haugaard, der endvidere lagde stor vægt på at vise lydhørhed over for naboernes ønsker.

Jan Jespersen var også ærgerlig over udsigten til en parkeringsplads som indgang til området. Han foreslog, at man istedet nedsænkede parkeringspladsen på den modsatte side af vejen.

De øvrige partier stillede sig positive i forhold til den foreslåede plan, der nu er sendt i otte ugers høring.

Stevns Kommune har ikke fastlagt, hvordan borgermødet den 17. juni 2020 afholdes. Det vil afhænge af situationen og forholdsregler omkring Coronavirus og vil blive meldt ud cirka 14 dage før mødet i forbindelse med tilmeldingen.
rmh

Skriv en kommentar