(Last Updated On: 18. december 2020)

Socialdemokratiet på Stevns bakker fuldt op om etablering af en udskolingsklasse på Dagskolen.

Det blev besluttet at oprette en udskolingsklasse på Dagskolen på Økonomiudvalgets møde den 8. dec. 2020.

Dagskolen er en af vores specialskoler og med beslutningen kan vi nu lokalt tilbyde vores elever undervisning i alle folkeskolens fag i specialskole sammenhæng.

Dette var et højt prioriteret ønske fra elever og forældre på Dagskolen og blandt nogle elever i vores øvrige specialtilbud.

Med beslutningen kan eleverne nu afslutte deres skolegang med en afgangseksamen lokalt.

Vi beder nu vores tre folkeskoler om i fællesskab at finde den bedste løsning på, hvordan tilbuddet kommer alle elever i vores specialtilbud, med potentiale til at modtage undervisning i alle fag, til gode.

Politisk vil vi med stor interesse følge med i, hvordan dette tilbud udvikler sig og ser frem til, at vores skoler bringer endnu flere af vores elever tættere på en afgangseksamen.

Dette velfærdsløft giver alle elever bedre muligheder for at indfri deres drømme om videre uddannelse.

Steen S. Hansen (S) formand Børn, Unge og Læringsudvalget
Henning Urban Dam, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar