(Last Updated On: 6. oktober 2021)

Rød blok udvider valgforbund

Kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke (Ø) er glad for at komme med i valgteknisk forbund med de øvrige partier i rød blok. (Foto: Klaus Slavensky)
Politik: Tidligere på året meddelte Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, at de havde indgået et politisk valgforbund med omdrejningspunkt i grøn, social og økonomisk ansvarlighed.
Men nu har Enhedslisten indgået forbund med Radikale, Socialdemokratiet og SF.

Nu et teknisk valgforbund

Socialdemokratiets borgmesterkandidat, Henning Urban Dam, fortæller, at de tre oprindelige partier i det politiske valgforbund i den seneste tid har drøftet muligheden for at udvide valgforbundet.
– Vi har nu i fællesskab besluttet at invitere Enhedslisten med, og det glæder os, at de har sagt ja. En medvirkende årsag er de seneste to års konstruktive samarbejde om budgetterne, hvor vi med et bredt flertal henover midten har sat en solid kurs for Stevns Kommune, siger Henning Urban Dam.
”Men er det stadig et politisk valgforbund?”
– Den nye bredere sammensætning af valgforbundet betyder, at det ændrer sig fra at være politisk til at være et teknisk valgforbund. Selvom forbundet bliver af en løsere karakter, som stiller det enkelte parti mere frit, står vi stadig bag den politisk linje og de hovedpunkter, som vi tidligere har fremlagt og fortsætter det gode samarbejde vi har etableret, lyder det fra Henning Urban Dam, som fortsætter:
– Det lykkes her i 11. time, at få Enhedslisten med, og det er Socialdemokratiet godt tilfredse med. I forbindelse med budgetforhandlingerne har Enhedslisten vist villighed til samarbejde og kompromis, og det tror jeg, at Enhedslisten er enig i.

Ø: Ingen stemmer går tabt

Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen, Sejer Folke, oplyser, at liste Ø hele tiden har ønsket at ’rød blok’ havde et valgforbund.
– Man får ganske enkelt mere ud af, at pulje stemmerne, som går de os, Socialdemokratiet, SF og de radikale. Så det er vi fuldstændig tilfredse med, siger han og tilføjer:
– Det har aldrig været et krav fra Enhedslistens side at vi skulle være med i et politisk valgforbund, så vi er helt okay med at vi med et valgteknisk samarbejde sikre, at ingen stemmer går tabt og ender på højrefløjen, siger Sejer Folke.
Den holdning kan Henning Urban Dam godt tilslutte sig.
– Vi har på mange områder politiske fællesnævnere, og nu sikre vi de fire partiers stemmer, og dermed er muligheden for at få et flertal forøget, men Socialdemokratiet er stadig indstillet på en bred konstituering efter valget, fastslår Henning Urban Dam.
Alle fire partier vil inden på deadline for valgforbund mandag den 4. oktober, meddele kommunen, at A, B, F og Ø er gået i valgforbund sammen.
sky

Skriv en kommentar