(Last Updated On: 24. august 2021)

Det var nogle af de emner, som otte kandidater kom med deres bud på, da Café Stevnen mandag aften i sidste uge skød valgkampen i gang med det første vælgermøde før kommunalvalget.

Af Henrik Fisker

Store Heddinge: Mandag i sidste uge var der præcis tre måneder til kommunevalget 16. november, og det markerede Café Stevnen med at holde et traditionelt vælgermøde i sin café med fokus på indsatsen over for samfundets svageste borgere.

Mødet var med vilje ikke annonceret offentligt, da caféens styregruppe i en coronatid ønskede at reservere de forholdsvis få pladser i caféen til brugere og frivillige. Omkring 50 mennesker fik alle en siddeplads og en timelang debat med de politiske kandidater.

Der var afbud fra SF og Liberal Alliance, men ellers var alle opstillingsberettigede partier repræsenteret på vælgermødet, der blev stramt og kompetent styret af journalist Karen Secher fra Taastrup. Det blev samtidig debut for Martin Henriksen (Dansk Folkeparti) og Bolette Sølyst (Nye Borgerlige), der begge stiller op for første gang til Kommunalbestyrelsen.

Dagligstuestemning og vælgermøde på Café Stevnen samlede otte kandidater og omkring 50 tilhørere. (Fotos: Henrik Fisker)

Bekæmp ensomheden

Det blev Martin Henriksen, der fik lov at lægge ud i vælgermødets første tema, hvor partierne fik spørgsmålet, hvad de konkret vil gøre for de udsatte borgere i kommunen.

– Noget af det vigtigste er at bekæmpe ensomheden. Når en ægtefælle falder bort, eller familien er flyttet til en større by, så opstår der et tomrum i livet. Her er Café Stevnen god til at samle folk op. Hvis vi kan få nogen til at køre disse mennesker til caféen, har vi nået noget, sagde han.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) angreb problemet fra en lidt anden synsvinkel. Det starter med vores måde at opfatte vores medmennesker på:

– Udtrykket: »socialt udsatte« bør afskaffes. I stedet kunne vi kalde dem »mennesker, der ikke lykkes med at komme videre, når de bliver ramt af store problemer«. Det siger noget om, hvordan vi skal hjælpe dem, mente han.

Flemming Petersen (V) tog tråden op:

– Man siger, at vi skal kende et samfund på, hvordan vi behandler de svageste. Men jeg kan ikke lide det udtryk. Vi skal i stedet spørge os selv, hvordan vi sikrer dem, der har større udfordringer end os andre. Det gør vi gennem en stærk kommune med et stærkt fællesskab. Det er bl.a. derfor, at vi har ansat en boligsocial rådgiver, sagde han.

Henning Urban Dam (S) – der frem til nytår er formand for Social og Sundhedsudvalget – slog fast, at »hvis man er udsat i sit liv, har vi et stort ansvar for, at man kommer et andet sted hen«.

– Kommunen skal med tillid, faglighed, samarbejde og empati lytte til, hvad borgerens livssituation er. Dernæst skal vi i fællesskab finde en løsning, sagde han.

Fastholder besparelse

Allerede i den indledende runde kom flere kandidater ind på det kildne spørgsmål om størrelsen på kommunens tilskud til Café Stevnen. Efter flere år, hvor det sociale værested modtog 500.000 kroner fra kommunen, valgte det nuværende flertal i 2018 at skære beløbet ned til 350.000 kroner om året.

Styregruppens formand: provst Per Vibskov Nielsen redegjorde på vælgermødet kort for konsekvenserne af nedskæringen:

– Det er ved at blive mærkbart. 2020-regnskabet blev kun reddet af regeringens coronastøtte. Uden det havde vi måttet lukke. Og kommunens 350.000 kroner dækker ikke til en fuldtidsstilling. Økonomien er presset, og vi gruer for regnskabet i både 2021 og 2022, sagde han.

En hurtig runde blandt de otte kandidater viste fire for at bevare tilskuddet på de nuværende 350.000 kroner – det var de fire partier i flertalsgruppen – og fire for at hæve det.

– 350.000 kroner er et flot tilskud. Det holder vi fast i – det skal hverken være højere eller lavere, slog Line Krogh Lay (R) fast.

Forenklet debat

Både Flemming Petersen (V) og Ellen Knudsen (K) slog fast, at hvis Café Stevnen skal have mere, er der andre modtagere, der skal nøjes med mindre. Og Henning Urban Dam (S) mente, at spørgsmålet om tilskuddets størrelse var en »lidt forenklet måde« at anskue tingene på:

– 41 foreninger søgte sidste om tilskud til deres sociale arbejde, og de delte puljen på 312.000 kroner, mens Café Stevnen fik 350.000 kroner. Vi har en samarbejdsaftale, som begge parter er glade for, og den udløber til næste år. Så længe den løber, vil vi fastholde det nuværende niveau, sagde han.

Daglig leder på fuld tid

Men tilhængerne af et større tilskud gav ikke op:

– Vi er helt sikre på, at der er behov for en fuldtidsstilling, og den koster 500.000 kroner om året. Udsatte borgere har en levealder, der er 10 år lavere end gennemsnittet, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Derfor er der brug for en daglig leder, der kan kontaktes hele ugen, påpegede Mogens Haugaard.

Fra tilhørerpladserne kom Ib Grønvaldt med følgende supplement:

– Det at have en fuldtidsstilling på Café Stevnen sparer kommunen for adskillige timer til sagsbehandling. Så et større tilskud er godt givet ud for kommunen, sagde han og fik straks tilslutning fra Sejer Folke (EL).

Også Bolette Sølyst (Nye Borgerlige) – der understregede, at hun var ny i valgkampen og ikke vidste meget om Café Stevnen – var indstillet på at hæve tilskuddet.

Samme holdning havde Martin Henriksen (DF):

– Vores kommunale folk var ikke med i aftalen om at reducere beløbet. Vi vil arbejde for at forhøje det, måske også over de 500.000 kroner. Vi vil også gerne anvise, hvor pengene kan tages.

Flertalsgruppen sender hvert år tre millioner op på Tinghuset til at markedsføre verdensarven – vi mener godt, at de kan undvære noget af tilskuddet til fordel for Café Stevnen, sagde han.

Det fik Henning Urban Dam til skarpt at replicere:

– Det er for nemt at fylde på budgettet, når man fra DF ikke selv vil aflevere et budgetforslag, sagde han.

Sagsbehandling i marken

Flere medlemmer af flertalsgruppen efterlyste »mere substans i debatten« og at slå en streg over striden om tilskuddets størrelse. Line Krogh Lay (R) slog fast, at Café Stevnen ikke er en kommunal institution, men hun ville gerne diskutere, hvordan man bedre kan udnytte de resurser, som caféen har til at støtte de udsatte borgere.

Den diskussion fik næring, da Henning Urban Dam (S) fortalte, at han i forvaltningen på rådhuset havde fået oplyst, at der var »mindre end fem« hjemløse i kommunen, og at der er kontakt til dem alle.

– Det er løgn, lød det fra salen.

En mandlig bruger tog ordet:

– Vi møder mange, som er bange for det kommunale system, og som ikke tør gå ind i fængslet. Så lever de hellere på gaden, sagde han.

Det udløste en længere debat om såkaldt fremskudt sagsbehandling, hvor kommunens sagsbehandlere kommer ud af deres kontorer og møder brugerne i deres naturlige element.

– Den bedste måde at skabe en bedre forståelse for problemet vil være at sætte en administrativ medarbejder ned på Café Stevnen og tale med folk dér, sagde Mogens Haugaard.

Udvalgsformand Henning Urban Dam (S) lovede at tage en snak med cheferne i forvaltningen om at få medarbejderne ud »i den virkelige verden«.

– Hvis vi ikke kan nå borgerne på rådhuset, så har vi fejlet stort som system. De forskellige opfattelser af virkeligheden illustrerer meget godt problemets omfang, sagde han.

Skriv en kommentar