(Last Updated On: 26. oktober 2021)

Birgit Smedegård Olsen skriver, at SF vil ensrette Kystvejen med udgangspunkt i Brinken.

Jeg har spurgt Birgit Smedegård Olsen, hvad udgangspunkt betyder. Det SF mener er, at Brinken – som kun findes på ca. 2.5 km af den samlede 5 km kystvejsstrækning – skal være ensrettet returvej.

SF vil således flytte ca. 2.000 bilister om dagen til Brinken og gøre den til en gennemgående vej med de hastighedsforøgelser en ensretning indebærer.

Jeg vurderer, at SF med det forslag har sat sin mulige vælgerskare på Brinken over styr.

Med venlig hilsen
Johs Chr Johansen
Formand, Grundejerforeningen Lemgaarden

Skriv en kommentar