(Last Updated On: 12. maj 2020)

Nu kom den så, den længe ventede udligningsreform, og vi har haft et par dage til at forstå dens betydning for Stevns kommune.

Det er tydeligt, at de 3,5 million kroner, der tilfalder Stevns kommune, ikke rækker til at bibeholde det serviceniveau, vi har nu, som i forvejen er et af landets laveste.

Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten ikke er med i forliget omkring udligningsreformen, bl.a. fordi den ikke rykker ved serviceloftet og derfor kan skade velfærden i mange kommuner. Det er dog ikke det, der er problemet i vores kommune. Her er det likviditeten, der begrænser vores udfoldelsesmulighed. Med den nye udligningsreform mangler der stadig ca. 20 millioner kroner, bare for at vi kan bevare det nuværende serviceniveau.

Jeg tænker derfor, det var rigtig dumt, at vi ikke benyttede os af den mulighed for skattestigning i forbindelse med budget 2020, hvor vi uden sanktioner kunne hæve skatten.

I den forbindelse, blev der fra flertalsgruppen sagt ”hvis den kommende udligningsreform ikke tilgodeser Stevns på en rimelig måde, er vi klar til at hæve skatten ved næste budgetvedtagelse”.

Socialdemokraterne har allerede været ude med ønsket om en skattestigning i forbindelse med budget 2021, og de Radikale er også kommet med en lignende udmelding. Enhedslisten har ønsket skattestigning gennem de sidste seks år ved bl.a. at hæve grundskylden. Det ønske er ikke blevet mindre, efter vi har set resultatet af udligningsreformen.

Nu mangler vi så bare at høre, hvad borgmesteren og Venstre tænker. Vil de være med til at hæve skatten, eller synes de, at udligningsreformen er ”rimelig”?

Jan Jespersen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Skriv en kommentar