(Last Updated On: 21. januar 2020)

Det mener Stevns Kommune. Stevns Kommune betegner de to nye linjeføringer fra Stevns til Køge, som en udvikling af Stevns Kommune.

Som borger mener jeg absolut ikke, det er udvikling, men nærmere afvikling af det skønne naturområde, vi som Stevnsborgere har valgt at bo i.

Jeg bor ikke kun på Stevns på grund af huspriserne, men netop landskabet med marker, skov og å gør, at her er bare fredeligt og dejligt at bo. Vi har en fauna og flora, som jeg mener, vi skal værne om og ikke spolere, fordi vi skal hurtigere til Køge for at hænge i en trafikprop.

Tryggevælde å, som den sydlige del skal krydse, er ofte oversvømmet, og Hellested fik afslag på en længe ønsket cykelsti til Hårlev pga af en sjælden” bredmundet” frø; den frø er åbenbart ikke så vigtig længere, da den sydlige vej skal gå nøjagtig der, hvor cykelstien var tiltænkt. Det kan undre mig.

Mange af de berørte lodsejere har også virksomhed i forbindelse med deres jord. Hvis deres jord skal opdeles i forbindelse med vejen, er det i min optik ikke udvikling, men faktisk en stor afvikling.

Jeg synes, at Stevns Kommune skal skrinlægge den vej og istedet markere sig på landkortet ved at blive en miljø- og klimarigtig/venlig kommune. Brug jeres kræfter på at få styr på skinnerne til Østbanen. Hvis skinnerne bliver renoveret og man samtidig viderefører forbindelsen til både Roskilde og Køge Nord uden skift, vil man kunne komme til København indenfor en time – også i myldretiden. Det ville nok få flere til at stille bilen på stationen.

Bevar landmændene/gårdbutikkernes jord, lad os få lov at nyde skoven springe ud, Lad Åen gå over sine bredder og bevar det fine i forvejen truede dyreliv og fauna, der præcis også er en vigtig del af Stevns. Udforsk gerne arkæologien, men lad det ikke ske på grund af en 90 km/t vej, lad turisterne finde Stevns ad de små snørklede charmende veje og sæt os pendlere på toget på nye skinner.

Fie Mathiesen
Drosselvej 3
Hellested

Skriv en kommentar