(Last Updated On: 27. maj 2014)

Ældreråd Stevns vil analysere behov og ønsker for boliger til de ældre medborgere,
og inviterer til debatmøder og spørgeskemaundersøgelse om emnet

Pensionister-med-computerSTEVNS: Stevns kommune går snart i gang med at drøfte boligpolitikken i kommunen. Ældrerådet vil i den forbindelse gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af hvilke behov og tanker, du som ældre borger på Stevns gør dig når den tid kommer, hvor du gerne vil flytte i seniorbolig: hvordan ønsker du at bo, og hvor i kommunen du i givet fald ønsker at bosætte dig.

Møder
Ældrerådet inviterer derfor til to møder i maj, der skal sætte fokus på ovenstående. Det ene foregår på Vallø Strand i Strøby Egede den 27.maj, og det andet på Harmonien i Rødvig den 28. maj.

På begge møder vil der være oplæg om ældreboliger før og nu, om fremtidens boligpolitik samt om hvilke boligformer, der retter sig mod ældre borgere.

Spørgeskemaer
”Vi vil på mødet uddele spørgeskemaer, som man bedes udfylde til brug for Ældrerådets videre arbejde med Stevns kommunes boligpolitik”, siger Frank Taarup, fra Ældrerådet.

Er du forhindret i at deltage i møderne kan du rekvirere spørgeskemaet på mobil 2234 8837 eller mail frtaarup@gmail.com – så bliver din stemme hørt alligevel.

”Vi ser frem til at rigtig mange medborgere vil møde op, så vi kan få en god og konstruktiv debat om, hvor vi vil bo som ældre, og hvilke visioner vi har for boligformer i den tredje alder. Vi byder på kaffe og kage i pausen. Og alle er velkomne”, slutter Frank Taarup.
cs

Skriv en kommentar