(Last Updated On: 9. marts 2020)

På generalforsamlingerne i Socialdemokratiet og Venstre nævnes Køge Kommune, som den eneste modstander af en nordlig statsvej til gavn for 5/6 af bilpendlerne fra Stevns.

Aktindsigt i Vejdirektoratet viser, at Køge under forundersøgelsen afviste alle de foreslåede nordligste løsninger, bortset fra en meget tåbelig vejføring ved Egøje og Herfølge, som var urentabel i forhold til Sydlig Stevnsvej. De pegede som sædvanligt på Sydlig Stevnsvej. De har en klar økonomisk interesse i, at nytilflyttere i bil ikke gider Stevns. Ganske normal kommunal kassetænkning.

Nej, det fremgår nemlig også, at Stevns Kommune på vegne af det politiske flertal, (A-B-C-V), også i forundersøgelsen støttede Køge og pegede på Sydlig Stevnsvej.
Jeg husker fremlæggelsen i Hårlev 2015, hvor regionsformand Jens Stenbæk (V) redegjorde for kravene til rentabiliteten for anlæg af en statsvej. Mange forstod det vist ikke.

Han beroligede Endeslev borgerne: ”den vej kommer aldrig, der er for lidt biler til at betale den tilbage”.

Efter VVM undersøgelsen er der formentlig en kommunebetalt ”udviklingsvej”.

Daværende transportminister Hans Chr. Schmidt og transportudvalget besluttede i 2016, i samråd med de to kommuners daværende borgmestre, at iværksætte en forundersøgelse og efterfølgende videre sagsbehandling af ”en aflastning af Strandvejen og Ringvejen i Køge”.

Det skulle have været en objektiv løsning for Køge og Stevns, men de to kommuner har efterfølgende virkelig kørt det hele af sporet.

I ”modstandsgruppen mod Sydlig Stevnsvej” vil vi forelægge transportministeren sagens rette sammenhæng – ikke mindst Køges andel.

Vi skal have staten til at få projektet tilbage på sporet.

Partierne gør klar til næste kommunevalg. Hvis de fortsætter linjen, kan det godt tænkes, at de 5/6 af de stevnske bilpendlere, de af vejen berørte lodsejere, samt deres familie, venner, bekendte, børn og børnebørn har flertalsgruppen i tankerne på valgdagen.

Georg Vad-Nielsen
Åstræde 12
Strøby Egede

Skriv en kommentar