(Last Updated On: 23. november 2021)

Der er kandidater, der stiller op til kommunalvalg for at ændre noget, de ikke kan ændre i kommunalbestyrelsen. Kandidater, der ikke ændrer det, de kan ændre og lovede under valget. Vælgerne kan stemme personligt. Stemmer måske på et parti, på en de kender eller er i familie med.

Efter valget starter konstitueringen, ”de lange knives nat”. Hvem skal være borgmester. Have posterne, der giver fedeben. Eller bare er glad for at få en post i et udvalg. I denne fase er det ofte egoismen, der råder, hvor ingen tænker på vælgerne, eller valgløfterne. Borgmesterkæden kan skifte hænder flere gange.

Det starter ofte med udgangspunkt i blokpolitik, hvor alle er det svage led i kæden. Derefter prøver de stærkeste led at finde sammen, på kryds og tværs af blokkene, og politiske partier. Hvor det ender med, at det stærkeste led får borgmesterkæden.

Er det en demokratisk handling, eller bedrag? Det er taber og vinder sjældent enige om. Måske ville en anden metode være bedre, lavet til kommunalvalg alene. Hvorfor? Blandt andet fordi, politikere der har siddet i folketinget, ofte stiller op til kommunalvalg, uden megen viden om kommunalpolitik, og blander tingene sammen. Ønsker at indføre en miniudgave af folketinget.

Stevns kan heller ikke sige sig fri for kaffemøder med rævekager. Hvor sandheden måske findes i al mudderkastningen partierne imellem. Men resultatet må vi nu stole på? Hvor det stærkeste led var socialdemokraten Henning Urban Dam, der dermed overtog borgmesterkæden fra tidligere borgmester Anette Mortensen (V). Måske ikke så dårligt endda. Kan de fastholde deres tætte samarbejde, skal der lyde et tillykke herfra. Både til tabere og vindere. De fleste fik jo som ønsket/fortjent.

Mindst to ting var S og V enige om op til valget. Det skal S og V nu stå på mål for. Et/at skattestigningen var midlertidig, ikke permanent. Meldingen siger fire år. Hvad betyder det? To/ at de ville indføre frisklavet varm mad på det kommende plejehjem i Store Heddinge. Hvis. Det er der nu er mulighed for, med et solidt flertal. Kan vi vælgerne, de gamle og ældre, så bevare tilliden til S og V omkring den varme frisklavede mad? Eller skal de gamle svigtes i deres livs efterår. Spises af med kaffemøder og rævekager og gammel opvarmet valgflæsk.

Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar